Pół miliona skanów w trzy lata. Archiwum archidiecezji w wersji cyfrowej

fot. Krzysztof Kalinowski

Naukowcy z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II od dwóch lat pracują nad stworzeniem portalu internetowego Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej. W całości będzie on gotowy do końca 2022 roku, jednak uż teraz można korzystać z pierwszych zeskanowanych i udostępnionych w Internecie materiałów.

Projekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej realizuje Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich (7,3 mln zł). Do końca 2022 roku w Internecie udostępnionych zostanie ponad tysiąc jednostek archiwalnych wchodzących w skład trzech zasobów archiwalnych o unikalnym znaczeniu naukowym, kulturowym i historycznym: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Archidiecezji Lwowskiej i archiwów parafialnych diecezji bielsko-żywieckiej. Przez trzy lata wykonanych zostanie ponad pół miliona najwyższej jakości skanów. które następnie zostaną opublikowane w serwisie caak.upjp2.edu.pl

W grudniu na stronie udostępniono pierwsze materiały pochodzące z zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Archiwum Archidiecezji Lwowskiej. Wśród opublikowanych na stronie zasobów znalazły się:

– Akta wizytacji biskupich, Archiwum Archidiecezji Lwowskiej

– Księgi konsystorskie z okresu staropolskiego, Archiwum Archidiecezji Lwowskiej

– Acta officialia, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

– Acta episcopalia, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

– Libri ordinationum, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Nie tylko z życia Kościoła

W Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie przechowywany jest jeden z najbogatszych w Polsce zbiorów źródeł opisujących życie społeczne w diecezji krakowskiej od początku XV wieku. Dokumentacja dotyczy m.in. takich spraw jak: sądownictwo, funkcjonowanie administracji kościelnej, życie duchowe i kulturalne parafian, udzielanie sakramentów czy rozwój gospodarczy beneficjów kościelnych. Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (Archiwum biskupa Eugeniusza Baziaka) będące obecnie w depozycie Uniwersytetu Papieskiego, zawiera bezcenne materiały pozwalające na naukowe opisanie nie tylko życia Kościoła w Galicji Wschodniej, ale i życia codziennego jej mieszkańców.

Dokumenty te umożliwiają odtworzenie relacji społecznych, administracyjnych, kulturalnych i naukowych obszaru będącego poza obecnymi granicami Polski. W skład trzeciego zespołu, który zostanie poddany digitalizacji wschodzą dokumenty z 41 archiwów parafialnych z terenu diecezji bielsko-żywieckiej. To przede wszystkim bezcenne, staropolskie księgi metrykalne. Najstarsze z nich pochodzą z lat dwudziestych XVII wieku.