Poręcze i ławki mogą mieć większą różnorodność biologiczną od ... lasów deszczowych

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Czy poznamy nowe gatunki dzięki badaniom mikrobiologicznego odcisku palca Krakowa? Miasto Kraków i naukowcy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz drugi dołączą do akcji global City Sampling Day.

 

City Sampling Day (gCSD) odbędzie się 21 czerwca w 60 miastach na sześciu kontynentach - od Sztokholmu po Szanghaj, od Sacramento po Sydney. Kraków przystąpił do gCSD w 2020 roku, kiedy to wolontariusze pobrali wymazy na przystankach i w tramwajach z automatów biletowych, siedzeń, poręczy, uchwytów, zlokalizowanych na trasach linii tramwajowych nr 52, 50 i 14. Dodatkowe próbki zostały pobrane za pomocą próbnika powietrza w tunelach znajdujących się w okolicach Dworca Głównego.

– W tym roku akcja zostanie powtórzona, a na podstawie wyników z obu lat dr hab. inż. Paweł Łabaj i jego zespół z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentują mikrobiologiczny "odcisk palca" przestrzeni miejskiej Krakowa. Dane te są szczególnie pomocne w zrozumieniu interakcji człowieka ze światem drobnoustrojów w miastach – mówi Adam Koprowski z biura prasowego UJ.

Dalsze losy krakowskich próbek  

Próbki zostaną przekazane do ogólnej bazy próbek gCSD w Nowym Jorku prowadzonej przez prof. Christopher’a Masona, założyciela the MetaSUB Consortium. Nowojorski zespół badawczy wyodrębni i zsekwencjonuje DNA z każdej próbki w celu identyfikacji gatunków mikroorganizmów, które się w nich znajdują. W maju konsorcjum opublikowało wyniki z pierwszych lat przeprowadzania gCSD w prestiżowym magazynie Cell.  W sumie, badacze we wszystkich próbkach zebranych z powierzchni, znaleźli 4,246 znanych gatunków mikroorganizmów. Dwie trzecie z nich stanowiły bakterie, podczas gdy pozostałe to mieszanka grzybów, wirusów i innych rodzajów mikrobów. Ale to nie wszystko. Znaleziono również 10 928 wirusów i 748 rodzajów bakterii, które nigdy wcześniej nie zostały udokumentowane w żadnej bazie.

Ogromna większość tych organizmów prawdopodobnie jest neutralna dla ludzi, mówią eksperci, a niektóre mogą być w rzeczywistości korzystne. Prawie wszystkie z nowych wirusów, które znaleźli, są prawdopodobnie bakteriofagami, czyli wirusami, które infekują bakterie. Niektóre z nowoodkrytych mikrobów mogą pomóc stworzyć nowe terapie chorób rzadkich, nowe generacje leków lub innych użytecznych związków, mogą też pomóc przy rekultywacji zanieczyszczonych obszarów. Ale przede wszystkim powiększają naszą wiedzę, o środowisku w którym żyjemy oraz uświadamiają jak mocno jesteśmy z tym środowiskiem związani i jakie ma ono wpływ na nasze zdrowie i dobrostan.
comments powered by Disqus