Prezydent Majchrowski: „Kraków sprzeciwia się dyskryminacji osób LGBT+”

Marsz Równości w Krakowie, sierpień 2021 fot. Maria Kantor/LoveKrakow.pl

– Wystosowałem dziś do Komisji Europejskiej pismo, apelując o indywidualną ocenę działań miasta na rzecz osób LGBT+, niezależnej od decyzji podejmowanych przez władze województwa małopolskiego. Kraków jest domem dla wszystkich – uważam, że mieszkańcy Krakowa nie zasługują na ponoszenie konsekwencji decyzji, głównie politycznych, podejmowanych przez władze regionalne – poinformował prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Prezydent Majchrowski poinformował, że wystosował do Komisji Europejskiej pismo, w którym apeluje o indywidualną ocenę działań miasta na rzecz osób LGBT+. Chodzi o przyjętą przez sejmik województwa małopolskiego tzw. uchwałę anty-LGBT. Przypomnijmy, że sejmik województwa małopolskiego odrzucił jej uchylenie. Małopolsce grozi za to utrata unijnych funduszy.

– Zablokowanie naszemu miastu możliwości skorzystania ze środków i innych instrumentów unijnych byłoby dla nas wysoce niesprawiedliwe oraz mogłoby zachwiać naszym przekonaniem o wsparciu Komisji Europejskiej dla działań podejmowanych przez nasze miasto na rzecz promocji idei otwartości i wzajemnego szacunku – czytamy w liście prezydenta skierowanym do Komisji Europejskiej.

Kraków wolny od stref

Prezydent Majchrowski zaznacza, że „w Krakowie nie powstała i nie powstanie żadna strefa, która miałaby kogokolwiek wykluczać” oraz to, że samorząd Krakowa to organ, który „samodzielnie decyduje o swoich sprawach, podejmuje określone działania i rozwiązuje konkretne problemy z myślą o zaspokajaniu potrzeb mieszkańców”.

– Ta autonomia pozwala władzom miasta na podejmowanie niezależnych decyzji, bez podporządkowywania ich władzom województwa – zaznacza Majchrowski.

Jacek Majchrowski w liście przypomina również o dotychczasowych działaniach Krakowa na rzecz zwiększania tolerancji i akceptacji. W 2019 roku została powołana rada ds. równego traktowania, w której skład weszli przedstawiciele uczelni, stowarzyszeń i środowisk działających na rzecz równouprawnienia oraz przedstawiciele urzędu.

Z kolei w październiku 2020 r. prezydent powołał pełnomocniczkę ds. polityki równościowej. Funkcję objęła Nina Gabryś.

W lipcu 2020 roku prezydent wystosował apel do mieszkańców Krakowa, podkreślający, że sprzeciwia się mowie nienawiści i dyskryminacji osób LGBT+ i ponad wszystko będzie stać na straży równych praw, gwarantowanych w Konstytucji RP.

Przypomnijmy, że w tym roku prezydent po raz pierwszy w historii objął patronat honorowy nad Marszem Równości, który przeszedł ulicami Krakowa 14 sierpnia.