Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie 50 mln złotych

fot. pixabay.com

Prokuratura Okręgowa w Krakowie umorzyła postępowanie dotyczące Funduszu Hipotecznego Yanok. Zdaniem zawiadamiających spółka miała oszukać swoich klientów na łączną kwotę 50 mln złotych.

Śledztwo swoim zakresem obejmowała czas od stycznia 2018 roku do września 2020. Zdaniem zawiadamiających spółka miała doprowadzić wiele osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 50 mln złotych.

Osoby, które czuły się pokrzywdzone uznały, że zostały wprowadzone w błąd co do zamiaru i możliwości zwrotu pieniędzy uzyskanych z zaciągniętych zobowiązań wekslowych. Śledczy nie dopatrzyli się jednak znamion czynu zabronionego w działaniach firmy. Pokrzywdzeni mają teraz siedem dni na złożenie zażalenia na postanowienie.

Postępowanie UOKiK

W lipcu tego roku prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji poinformował o tym, że nałożył na fimę karę. „Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożył na Fundusz Hipoteczny Yanok karę w wysokości prawie 400 tys. zł i nakazał zaniechanie kwestionowanych praktyk, czemu nadał rygor natychmiastowej wykonalności”, widniało w komunikacie.

– Nie kwestionujemy możliwości wystawiania weksli – to powszechny sposób zabezpieczenia spłaty długu, istniejący w prawie od 1936 roku. Nasze wątpliwości budzi jednak wykorzystywanie weksla w celach sprzecznych z jego funkcją. Spółka FH Yanok wykorzystuje weksel jako sposób na pozyskanie kapitału od konsumentów, obarczając ich środki znaczącym ryzykiem. Tym samym spółka wprowadza konsumentów w błąd, także dając im złudne poczucie bezpieczeństwa inwestycji oraz mamiąc ich potencjalnymi zyskami, podczas gdy w rzeczywistości zabezpieczone są interesy FH Yanok – tłumaczył Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

comments powered by Disqus