Prokuratura: Wysokość kar za brak biletów KMK ustalona z naruszeniem prawa

Kontrola biletów fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Prokuratora Rejonowa ze Śródmieścia złożyła skargę do WSA na dwie uchwały Rady Miasta Krakowa. Chodzi o ustalenie konkretnych opłat dodatkowych za brak ważnego biletu czy przewóz zwierząt.

Śledczy dopatrzyli się nieprawidłowości w uchwale z 2011 roku oraz w noweli z 2012 roku dotyczącej ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe komunikacją miejską w Krakowie oraz gminach ościennych.

Jak przekazuje Janusz Hnatko, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, wątpliwości pojawiły się w kwotach dotyczących przejazdu pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego, braku dokumentu potwierdzającego prawo do zakupu biletu ulgowego, kary za naruszenie przepisów o przewozie zwierząt i mandatu za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

– Sprawa ta toczyła się z urzędu. Prokurator zauważył nieprawidłowości i był zobowiązany zareagować – tłumaczy Hnatko. Nieco obszerniej zarzuty są opisane w uzasadnieniu do wyroku, który notabene był negatywny dla strony skarżącej.

Zdaniem prokuratury rada miasta nie miała podstaw prawnych, aby ustalić wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych, „ponieważ upoważnienie zawarte w artykule 34a ust. 1 Prawa przewozowego obejmowało wyłącznie wydanie przepisów określających sposób ustalania ich wysokości”.

Skarga odrzucona

Zupełnie inne zdanie w tym temacie miał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Sąd uważa, że zgodnie z artykułem 15 ust. 1 pkt 10 ustawy o publicznym transporcie zborowym łącznie z artykułem 34a ust. 2 Prawa przewozowego rada gminy jest ustawowo uprawniona do ustalania opłat, o których mowa w zaskarżonych uchwałach.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku zauważa, że ustalenie w uchwałach konkretnych kwot zgodne było z brzmieniem wcześniej wspomnianego artykułu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ale również z zasadą pewności prawa. – Opłaty dodatkowe ustalone w zaskarżonej części uchwał miały bowiem niewątpliwie charakter sankcji administracyjnej. Ustalenie tych kwot w sposób ściśle określony zgodne było więc z konstytucyjną zasadą określoności przepisów prawa – zaznacza WSA.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura sprawy: III SA/Kr 474/19

comments powered by Disqus