Przebudowa "zakopianki". Powstanie dwupoziomowy węzeł

Skrzyżowanie w Jaworniku fot. GDDKiA

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zdecydował o przeznaczeniu 73,2 mln zł na budowę węzła w Jaworniku na „zakopiance”.

– Duże natężenie ruchu na „zakopiance” w Jaworniku, szczególnie w okresie wakacji, świąt i długich weekendów, powoduje znaczne utrudnia dla kierowców podróżujących drogą krajową nr 7. Trudności z wjazdem na tę trasę mają też kierowcy poruszający się drogą wojewódzką. Dlatego zdecydowaliśmy o budowie w tym miejscu nowego węzła drogowego – tłumaczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uszczegóławia, że według pomiarów ruchu z 2015 roku na dobę w tym miejscu przejeżdża ponad 33 tysiące pojazdów, a na skrzyżowaniu „zakopianki” z drogą wojewódzką dopuszczone są wszystkie relacje skrętne.

Według Iwony Mikrut z GDDKiA, realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo i jednocześnie usprawni funkcjonowanie i rozwój strefy ekonomicznej Jawornik – Polanka zagrożone dotychczas przez uciążliwe i niedostosowane do obecnie istniejących potrzeb włączenie do drogi krajowej nr 7.

Dwupoziomowe węzeł

Inwestycja obejmie swym zakresem budowę dwupoziomowego węzła w Jaworniku, w nowym śladzie. Powstaną łącznice, dobudowane zostaną pasy włączeń i wyłączeń po obu stronach drogi krajowej, przebudowany będzie odcinek drogi wojewódzkiej i drogi zapewniające komunikację lokalną.

Wybudowane zostaną dwa ronda, wiadukt, ekrany akustyczne, mur oporowy, ścieżka rowerowa i przepust pod „zakopianką”. Przebudowane będzie istniejące sieci infrastruktury technicznej i wybudowane nowe oraz kanał technologiczne.

Drogowcy szacują, że w 2023 roku będą posiadani wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie prac budowlanych. Same roboty mają potrwać od 2024 do 2025 roku.

comments powered by Disqus