Przyleciał z Chicago do Krakowa z paszportem PRL

fot. mat.prasowe SG
W środę, 29 lipca, podczas odprawy granicznej pasażerów lotu czarterowego z Chicago na lotnisku w Krakowie-Balicach, strażnicy graniczni zatrzymali 12 polskich paszportów, które utraciły ważność czasową.

Spośród odebranych dokumentów, szczególną uwagę funkcjonariuszy zwrócił paszport Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej serii RA, wydany w roku 1992 w Chicago.

Bez ważnego dowodu

Jego posiadacz, podróżujący wraz z żoną - obywatelką Polski, nie tylko nie posiadał innego polskiego dokumentu, ale również jego dane nie znajdowały się w systemie PESEL, przez co wystąpił problem z ustaleniem polskiego obywatelstwa.

– Ostatecznie, w aktach Urzędu Stanu Cywilnego odnaleziono wpis o  zawarciu przez mężczyznę związku małżeńskiego i pasażerowi zezwolono na przekroczenie granicy na podstawie właściwych przepisów – informuje Justyna Drożdż z referatu prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Mężczyzna został również poinformowany o konieczności złożenia wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego do wojewody mazowieckiego,  a następnie na jego podstawie, do wyrobienia nowego dokumentu paszportowego.

Pozostałe osoby, którym odebrano paszporty, po potwierdzeniu w bazie PESEL tożsamości i obywatelstwa, otrzymały stosowne zaświadczenia i zostały pouczone o konieczności złożenia wniosków o wydanie nowych dokumentów paszportowych.