Sąd po stronie wojewody. Chodzi o Nową Hutę

fot. Julia Ślósarczyk/LoveKraków.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny zajął się w piątek skargą Rady Miasta Krakowa na decyzję wojewody o unieważnieniu uchwały kierunkowej w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie.

WSA oddalił skargę złożoną przez radnych. – Sąd orzekł, że także ta uchwała kierunkowa nie jest zgodna z prawem, przychylając się zatem i w tym przypadku do argumentacji, którą podawaliśmy w naszym rozstrzygnięciu nadzorczym – mówi Joanna Paździo, rzecznik prasowy wojewody Piotra Ćwika.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że w przywołanej uchwale kierunkowej rada miasta przekroczyła swoje uprawnienia, wydając prezydentowi Krakowa wiążące polecenia i obligując go do konkretnych działań.

– Z niepokojem obserwuję fakt, że wadliwych uchwał Rady Miasta Krakowa jest coraz więcej. Równie niepokojące jest to, że Rada Miasta Krakowa nie wyciąga wniosków z wydawanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie rozstrzygnięć nadzorczych – komentował po serii unieważnianych uchwał Piotr Ćwik.

Jak wyjaśnia przedstawiciel rządu w Małopolsce, między radą miasta a prezydentem nie ma hierarchicznej zwierzchności: prezydent nie jest podwładnym rady. – Ani Rada Miasta nie może wkraczać w kompetencje prezydenta, ani prezydent w kompetencje rady. Żaden z tych organów nie może też wkraczać w kompetencje innych organów i jednostek – wyjaśnił wojewoda.

Wszystkie unieważniane uchwały kierunkowe zdaniem Ćwika naruszały tę zasadę.

comments powered by Disqus