Straż graniczna: Syryjczyk udawał Greka

Podrobiony grecki dowód fot. Straż Graniczna

19-letni Syryjczyk próbował nielegalnie dostać się do naszego kraju. Uniemożliwili mu to funkcjonariusze straży granicznej.

Jeden z pasażerów rejsowego samolotu z Aten został skontrolowany przez funkcjonariuszy straży granicznej. – Legitymowany mężczyzna przedstawił grecki dowód osobisty. Okazało się, że dokument został przerobiony. Dodatkowo w trakcie przeszukania jego bagażu, ujawniono podrobiony dowód osobisty wydany przez władze Rumunii. Oba dokumenty zostały zatrzymane, jako dowody w sprawie – informuje Tomasz Jarosz ze straży granicznej.

Mężczyzna został zatrzymany za usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy RP i posługiwanie się podrobionym dokumentem. W trakcie przesłuchania przyznał się on do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał karze –  grzywny w wysokości 2 tys. zł.

Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu oraz wydał wobec obywatela Syrii postanowienie o zastosowaniu środków alternatywnych poprzez zgłaszanie się cudzoziemca raz w miesiącu do Placówki Straży Granicznej w Krakowie–Balicach.