Światowe Dni Młodzieży. Pięć osób zatrzymanych przez CBA

fot. CBA
PKP S.A. zlecały usługi PR przy okazji ŚDM firmie utworzonej przez byłych pracowników. Służby zatrzymały w środę pięc osób. W sądzie jest już akt oskarżenie w innym postępowaniu.

Warszawska Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadziła pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga śledztwo dotyczące wyrządzenia znacznej szkody majątkowej spółce PKP S.A. Chodziło o zawarcie umowy na realizację profilaktyki w zakresie zagrożeń terroryzmem bombowym w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w 2016 roku. Ta sprawa zakończyła się już skierowaniem do sądu aktu oskarżenia, jednocześnie dała początek kolejnemu postępowaniu.

Wśród zatrzymanych trzech byłych pracowników na kierowniczych stanowiskach

– W trakcie prowadzonych czynności ujawniono wątek dotyczący zawarcia czterech umów na obsługę public relations pomiędzy PKP S.A., a warszawską agencją prowadzoną przez byłych pracowników spółki. Dokumenty podpisano w 2016 roku, a ich łączna wartość przekraczała 650 tys. zł. W oparciu o ustalenia śledczych nie było potrzeby ich zawarcia, a zakres określonych w nich zadań mogli wykonać pracownicy już zatrudnieni w spółce w specjalnie utworzonym Biurze Komunikacji i Marketingu – informuje CBA.

W ramach umów agencja zobowiązała się między innymi do bieżącego doradztwa związanego z funkcjonowaniem spółki, w tym również związanego ze Światowymi Dniami Młodzieży, wykonania serwisu internetowego integrującego informacje o kolei na ŚDM i z doradztwa kryzysowego. Funkcjonariusze CBA zatrzymali w Warszawie i Krakowie pięć osób, w tym trzech byłych pracownicików PKP S.A. na kierowniczych stanowiskach: prezesa zarządu, członka zarządu i dyrektora biura komunikacji i marketingu. Zatrzymano także dwóch byłych wspólników agencji PR, wcześniej zatrudnionych w PKP S.A.

– Po zakończeniu przeszukań zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Tam usłyszeli zarzuty związane z niegospodarnością i wyrządzeniem szkody w mieniu PKP S.A. – dodaje biuro prasowe CBA.

comments powered by Disqus