Te dzielnice Krakowa kopcą najbardziej

Swoszowice, Podgórze i Prądnik Biały – te dzielnice emitują najwięcej pyłu PM10 do powietrza, którym oddychamy. Z drugiej strony barykady mamy Bieńczyce, Czyżyny i Mistrzejowice.

Z opracowania sporządzonego przez firmę Atmoterm pt. „Opracowanie eksperckie w zakresie wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na terenie Krakowa” z 2011 roku wynika, że w ciągu roku wszystkie krakowskie dzielnice wymitowały 838,6 ton pyłu PM10 do środowiska.

Pod tym względem, pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje Prądnik Biały z 99,7 tony PM10 w ciągu roku. Tuż za nim znajdują się: Swoszowice (prawie 85 ton) oraz Podgórze (nieco ponad 81 ton).

Autorzy opracowania zauważają, że Swoszowice charakteryzują się podmiejsko-wiejskim charakterem, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna, z wyjątkiem okolic os. Kliny. Natomiast Prądnik Biały jest zabudowany osiedlami blokowymi z lat 60-tych. W tej dzielnicy są także nowsze i bogatsze zespoły zabudowy wielorodzinnej, szeregowej oraz jednorodzinnej. W Podgórzu zaś sytuacja jest o tyle skomplikowana, że dzielnica ta składa się z trzech jednostek strukturalnych: Stare Podgórze, Płaszów i Rybitwy. „Stare Podgórze – to obszar zabytkowy, w przeważającym stopniu o zabudowie z XIX w. i początku XX w. Zasoby te w większości wymagają modernizacji. Płaszów to zespoły budynków czterokondygnacjowych, powstałe po 1990 r. a także zabudowa jednorodzinna. Są one dobrze zagospodarowane, wyposażone w zieleń i niezbędną infrastrukturę. Rybitwy i Przewóz to tereny, na których dominuje zabudowa jednorodzinna i przemysłowo-magazynowa oraz usług technicznych”, czytamy w „Opracowaniu eksperckim…”. Co więc łaczy te trzy różne dzielnice?

Zapotrzebowanie na ciepło

Ciekawe wnioski płyną z tabeli pokazującej zapotrzebowanie na energię cieplną dla danych dzielnic oraz procentowe pokrycie zapotrzebowania różnymi rodzajami źródeł ogrzewania. I tak Prądnik Biały potrzebuje rocznie blisko 1,2 mln GJ/rok, Podgórze prawie 950 tys. GJ/rok, a Swoszowice – najmniej z nich – nieco ponad 340 tys. GJ.

W jaki sposób to zapotrzebowanie jest pokrywane? Na Prądniku Białym sieć ciepłownicza pokrywa 40% zapotrzebowania, gaz 22%, węgiel 21% (14 tys. ton rocznie), energia elektryczna 15%, a drewno 2%.

Podgórze wygląda następująco: sieć ciepłownicza – 60%,  gaz – 28%, węgiel – 7% (13 tys. ton rocznie), elektryczne 4%, drewno –  1% .

I Swoszowice: sieć ciepłownicza – 0%, gaz – 32,2%, węgiel – 60% (13 tys. ton rocznie), drewno – 4%, energia elektryczna 3,8%.

Eksperci doszli także do wniosku, że „wskaźniki emisji zanieczyszczeń pyłowych dużo silniej uzależnione są od parametrów spalania i urządzeń typu kocioł czy piec, aniżeli od parametrów paliwa węglowego”. To oznacza, że większy wpływ na ilość emitowanego pyłu ma rodzaj i jakość urządzeń, w których spalane są paliwa, niż samo paliwo, którego używamy.

comments powered by Disqus