Ulica Lipska Boczna do przebudowy. Ronda nie będzie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Miasto przygotowuje się do rozbudowy ulicy Lipskiej Bocznej – łączącej pętlę tramwajową Mały Płaszów z ulicą Myśliwską. Po wielu uwagach od mieszkańców proponowany obecnie projekt znacznie różni się od poprzedniego.

Dyskusje wokół tego tematu pojawiły się już we wrześniu, kiedy po raz pierwszy proponowana koncepcja została opublikowana w ramach audytu rowerowego. Dzielnica Podgórze, która jest inicjatorem tej inwestycji, zorganizowała we wrześniu spotkanie informacyjne.

– Zakres rozbudowy ulicy obejmuje poszerzenie jezdni, budowę odcinka ciągu pieszego i pieszo-jezdnego, budowy zatok postojowych równoległych i prostopadłych oraz dostosowania zjazdów, a także przebudowy skrzyżowania ulicy Lipskiej i Myśliwskiej na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – małe rondo – zapowiadano wówczas.

Inwestycja spotkała się jednak z dużym oporem ze strony najbliższych sąsiadów. Mieszkańcy obawiali się m.in. zmniejszenia liczby miejsc parkingowych, skierowania ruchu o dużym natężeniu tuż pod ich oknami i zamiany osiedlowej ulicy w ulicę tranzytową. Sprzeciwiali się też wycince dużej liczby drzew.

Co istotne, obecnie część tego obszaru to teren prywatny, z możliwością wjazdu tylko dla mieszkańców. Miejska inwestycja, realizowana na podstawie decyzji ZRID, ma zmienić ten stan rzeczy. Jak poinformował nas Zarząd Dróg Miasta Krakowa, umowa z projektantem została zawarta w lipcu, a do października 2022 roku urzędnicy chcą mieć gotowy projekt oraz wydane decyzje umożliwiające realizację robót.

Bez ronda

W nowym projekcie akcenty są rozłożone zupełnie inaczej. Pierwsza różnica to już sama szerokość jezdni, która z 6,5 m zmniejszyła się do 5 m (co jest o tyle istotne, że dziś szerokość ta wynosi 6 m). Droga ma być nadal objęta strefą zamieszkania. Nowy projekt nie tylko nie zakłada już budowy ronda u zbiegu ulic Lipskiej Bocznej i Myśliwskiej, ale przewiduje tam skrzyżowanie typu „T” z wyniesioną nawierzchnią, co w praktyce oznacza też odsunięcie skrzyżowania od narożnego budynku. Oznacza to również zamianę przejść dla pieszych z azylami na przejścia przez obszar wyniesiony i znacznie mniejszą ingerencję w teren. Jeśli chodzi o przejścia dla pieszych, nowy projekt przewiduje ich więcej.

Warto pamiętać, że w najbliższym sąsiedztwie miasto planuje też Całoroczne Centrum Sportów Zimowych i związany z nim układ drogowy, który będzie włączony właśnie do wspomnianego wyżej skrzyżowania.

Inny układ

W pierwotnym projekcie niemal na całej długości ulicy, po stronie przeciwnej do bloków, przewidziane były prostopadłe miejsca parkingowe, a po stronie budynków – miejsca do parkowania równoległego. Ciągi piesze po stronie budynków na większości fragmentów nie były projektowane, ponieważ inwestycja nie obejmowała terenu, na którym obecnie są poprowadzone.

W nowym projekcie ma być inaczej. Wzdłuż osiedla projektanci proponują chodnik – częściowo w istniejącym śladzie, a częściowo w nowym miejscu, w efekcie czego będzie można przejść ciągłym traktem, bez zakrętów, większość długości ulicy. Na wysokości bloków, bliżej ulicy Myśliwskiej, chodnik od jezdni byłby oddzielony 5-metrowym pasem do parkowania, a bliżej pętli zatoki do parkowania byłyby węższe, co pozwoliłoby zmieścić w kilku miejscach pasy zieleni. Po przeciwnej stronie ulicy proporcje się odwracają: bliżej ul. Myśliwskiej zatoki przewidywałyby parkowanie równoległe, a bliżej pętli proponowany pas ma 5 m szerokości.

Fragment od ulicy Lipskiej do wyjazdu z pętli autobusowej pozostałby bez zmian. To też różnica względem pierwotnej propozycji: wcześniej projektanci przewidywali tam dodatkowy pas do skrętu w prawo.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze
comments powered by Disqus