W 2023 roku lekarze z Krakowa przeszczepili 13 serc. Były też dwie transplantacje płuc

fot. LoveKraków
W ubiegłym roku lekarze z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II przeszczepili 13 serc.
W piątek 26 stycznia przypada Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Lekarze nie mają wątpliwości, że przeszczepy narządów to jedyna szansa na powrót do zdrowia dla wielu ciężko chorych pacjentów. W ubiegłym roku w Małopolsce przeszczepiono m.in. 13 serc, 70 nerek i 45 rogówek.

W Krakowie przeszczepiono 13 serc

Przeszczepy są specjalistycznymi zabiegami, wykonywanymi przez wybrane ośrodki medyczne, które uzyskały na to zgodę Ministerstwa Zdrowia. W naszym regionie medycy wykonują przeszczepy serc, nerek, szpiku, rogówki, a od ubiegłego roku także płuc. Te ostatnie są przeszczepiane przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, gdzie dotychczas przeprowadzono dwa takie zabiegi. Ta sama lecznica odpowiada również za transplantacje serc, których w ubiegłym roku było 13.

Przez ostatnich 12 miesięcy w Małopolsce odbyły się też 82 przeszczepy szpiku – 66 w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i 16 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. 70. pacjentom lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego przeszczepili nerki. Placówka ta ma zgodę Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie transplantacji tego organu od dawców zmarłych i żywych. Z kolei w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką i Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym przeszczepiono rogówki 45. chorym.

Fundusz zapłacił 32 mln zł

Zabiegi, związane z transplantacją narządów, tkanek, komórek krwiotwórczych, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ubiegłym roku NFZ w Krakowie za wszystkie wykonane przeszczepy serc, płuc, nerek, szpiku i rogówki zapłacił łącznie ponad 32 mln zł.