Warszawa wygrywa z Krakowem nawet w tej dziedzinie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Według Głównego Urzędu Statystycznego stolica Polski jest bardziej atrakcyjna niż Kraków. Zdecydowały o tym wybrane czynniki.

GUS informuje, że opracowanie to jest eksperymentalne, a na celu ma ocenę w oparciu o jednolite kryteria. Wyznaczony został wskaźnik walorów turystycznych. Jest on obliczany na podstawie miar cząstkowych i dziedzinowych, dzięki którym uwzględnione zostały składniki kulturowe, środowiskowe, związane z infrastrukturą turystyczną (stymulanty) oraz zanieczyszczeniem środowiska i przestępczością (destymulanty), które mają wpływ na walory turystyczne.

Kultura

Już w pierwszej dziedzinie Warszawa wyprzedza Kraków. Na wskaźnik kulturowy składają się zabytki i potencjał uczestnictwa. O ile pierwszy składnik jest jasny, tak drugi już nie. GUS wyjaśnia, że chodzi o „liczbę miejsc na widowni w teatrach i instytucjach muzycznych oraz liczbę muzeów i instytucji paramuzealnych wraz z liczbą zwiedzających, wykaz miejsc pielgrzymkowych wraz z liczbą osób je odwiedzających oraz rozróżnieniem ich zasięgu, a także liczbę imprez masowych i ich uczestników”.

Dla stolicy kraju wskaźnik ten wynosi 1, a dla Krakowa 0,941. Kolejne miasto, czyli Gdańsk ma ten wskaźnik na poziomie nieco ponad 0,5.

Baza turystyczna

W tej dziedzinie również Warszawa wygrywa. Warto wiedzieć, że wskaźnik ten jest oparty po równo na miejscach, gdzie turyści mogą wypocząć oraz na pozostałej infrastrukturze turystycznej, w tym m.in. ścieżkach rowerowych, obiektach rekreacyjnych (np. parki rozrywki, baseny termalne) czy też obiektach sportowych (boiska do tenisa, koszykówki itd.). GUS wziął również pod uwagę wydatki na turystykę, kulturę i sport.

Werdykt? Warszawa – 1, Kraków – 0,599, powiat tatrzański – 0,484, Gdańsk – 0,465.

Przestępczość, ścieki, smog

Statystycy zaznaczyli również, że w ogólnej ocenie wezmą pod uwagę tzw. destymulatny. Wśród nich są: zanieczyszczenia gazowe i pyłowych, nieoczyszczone ścieki, składowiska odpadów i przestępstwa stwierdzone przez policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych. Każdy z tych obszarów ma taką samą wagę.

Tu najgorzej wypada powiat będziński, Dąbrowa Górnicza i Katowice. Na drugiej stronie tabeli znalazło się Opole, później powiaty inowrocławski i policki. Kraków zajął szóste miejsce, znacząco wyprzedzając porównywalnie duże miasta.

Kraków na trzecim miejscu

W ogólnej klasyfikacji stolica Małopolski jest na najniższym stopniu podium. Miasto wyprzedza nie tylko Warszawa, ale też powiat nowosądecki. To z uwagi na najwyższą ocenę w dziedzinie środowisko, gdzie oceniane są m.in. walory krajobrazowe i środowiskowe (obszary chronione, lasy i uzdrowiska).

– Zdecydowanym liderem pod względem walorów turystycznych z wartością wskaźnika walorów turystycznych (WaT) równą 63,5 jest Warszawa, która dominuje zarówno pod względem walorów kulturowych, jak i bazy turystycznej. Kolejną lokatę zajmuje powiat nowosądecki z wartością WaT równą 57,5, a kolejne trzy lokaty z podobnym wynikiem Kraków oraz powiaty kłodzki i nowotarski – informuje GUS.