Wodociągi Miasta Krakowa obsługują interesantów w trybie zdalnym

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
W związku z obecną sytuacją epidemiczną, Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna uruchomiły rezerwę kadrową, co zapewni  bezpieczeństwo i niezawodność dostaw wody oraz odbiór i skuteczne oczyszczanie ścieków. Dodatkowo mając na uwadze  bezpieczeństwo zdrowotne  klientów i pracowników Centrum Obsługi Mieszkańców przy ul. Senatorskiej 9, od dnia 24 stycznia 2022 r. obsługa interesantów będzie prowadzona wyłącznie w formie zdalnej.

Wszystkie sprawy będą załatwiane drogą korespondencyjną, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem internetowego Biura Obsługi Klienta (e-BOK).

Wodociagi Miasta Krakowa S.A. pozostają w stałym kontakcie z mieszkańcami poprzez:

 • telefon:
 • Zawieranie umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków: 12 42-42- 435, 12 42-42-436, 
  12 42-42-372, 12 42-42 430, 12 42-42 481
 • Informacja o należnościach: 12 62-03-370, 12 42-42-499
 • Odczyt wodomierza: 12 42-42-437, 12 42-42-487
 • Dział Techniczny: 12 42-42-315
 • Dział Dokumentacji i Odbiorów: 12 42-42-412, 12 42-42-446, 12 62-03-367
 • Dziennik Podawczy: 12 42-42-314, 12 42-42-318
 • Zgłoszenie awarii: Numer alarmowy 994, 12 42-42-303, 0-800-13-00-60
 • Centrala: 12 42-42-300


Wszelkie dokumenty i wnioski można również złożyć w dedykowanym pojemniku znajdującym się przy wejściu do Centrum Obsługi Mieszkańców.

 

comments powered by Disqus