Zakaz reklam w Krakowie. Mamy szczegóły projektu

Reklama na Hotelu Cracovia

Zakaz wieszania siatek wielkoformatowych, reklama na zabytkach tylko przez 12 miesięcy w ciągu 7 lat, billboardy minimum co 100 metrów – oto niektóre zapisy projektu uchwały krajobrazowej. Rozwiązania w nowym dokumencie mają pomóc uporać się z chaosem reklamowym w Krakowie.

Łódź czy małopolski Nowy Sącz mają już swoje uchwały krajobrazowe. To dokument przyjmowany przez radnych, który pozwala uporządkować chaos reklamowy, wprowadzić ograniczenia w grodzeniu czy określić wygląd elementów małej architektury. Kraków pozostaje daleko w tyle m. in. za Warszawą. Jednak inne polskie miasta, podobnie jak stolica Małopolski, nie rozpoczęły nawet formalnych konsultacji społecznych. W identycznej sytuacji jest np. Gdańsk.

Projekt po wakacjach

Poznaliśmy szczegóły projektu uchwały krajobrazowej, choć oficjalnie nie jest ona jeszcze dostępna dla mieszkańców. Urzędnicy przekazali ją radnym miejskim, którzy we wrześniu mają rozpocząć dyskusję na temat zapisów.

Projekt składa się z trzech zasadniczych działów. Pierwszy dotyczy wyglądu małej architektury, drugi – sytuowania reklam, a trzeci – stawiania ogrodzeń. W dokumencie nie ma, mimo że był planowany i obiecywany przez urzędników, systemu informacji miejskiej określającej np. wygląd tablic kierunkowych czy wzór tabliczek z nazwami ulic.

Mała architektura

W pierwszej części obszar Krakowa został podzielony na trzy strefy. Pierwsza to historyczne centrum miasta (obszar w granicach pierwszej obwodnicy), w którym nie będzie można lokalizować m. in. kontenerów na używaną odzież. Mała architektura, jak np. ławki, kosze lub latarnie muszą być wysokiej jakości, wykonane z naturalnych materiałów, jak drewno, stal, kamień, aluminium, szkło czy beton architektoniczny. Wszystko musi być utrzymane w kolorystyce brązu, beżu, szarości lub zieleni. Ma obowiązywać bezwzględny zakaz umieszczania jaskrawych barw.

Druga strefa obejmuje większą część obszaru miasta, poza ścisłym centrum oraz terenami przyrodniczymi. Elementy małej architektury mogą być, w przeciwieństwie do pierwszej strefy, wykonane np. z imitacji kamienia naturalnego. Nie określono, jakie barwy mogą być używane do malowania powierzchni, jednak urzędnicy wykluczyli umieszczanie elementów refleksyjnych i odblaskowych.

W trzeciej strefie, tzw. przyrodniczej, nakazane będzie stosowanie materiałów naturalnych, jak drewno, kamień, liny czy sznury. W parkach rzecznych, przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu, mają powstawać mostki, altanki wodne czy drewniane pomosty.

Siatki wielkoformatowe tylko co siedem lat

Najwięcej kontrowersji wzbudzi rozdział ograniczający umieszczanie reklam czy montowanie siatek wielkoformatowych. Pierwszy fragment obejmuje Stare Miasto, gdzie mają obowiązywać największe restrykcje. Na tym terenie, ogólnie rzecz ujmując, dopuszczony jest tylko montaż szyldów oraz wolnostojących słupów reklamowych (na których będzie można umieszczać afisze wydarzeń kulturalnych).

Urzędnicy określili też dość szczegółowo, jak ma wyglądać tzw. „okrąglak” na plakaty. Wymogiem jest wykonanie daszku w kształcie kopuły na podstawie sześciokąta stylizowanej na zabytkowe kopuły krakowskich kościołów, zwieńczone iglicą zakończoną kulą.

Nowością na pewno będzie reglamentacja montażu siatek wielkopowierzchniowych na kamienicach. Co prawda będzie istniała możliwość umieszczenia płacht na rusztowaniu, tylko w związku z prowadzonymi pracami remontowymi. Nie dłużej jednak niż przez rok i nie częściej niż co siedem lat.

Bez reklam wolnostojących

Druga strefa reklamowa obejmuje obszar między Plantami a Alejami Trzech Wieszczów i ulicą Powstania Warszawskiego. Ochroną krajobrazu uwzględniono również Kazimierz, Stare Podgórze, Grzegórzki oraz Zabłocie. Na tych terenach sytuowanie wolnostojących tablic ma być możliwe tylko w określonym miejscu przy okazji organizacji przedsięwzięć plenerowych.

Trzecia strefa ochronna krajobrazu przyrodniczego objęta zostanie zakazem sytuowania reklam wolnostojących. Wyjątkiem od tej reguły będzie umiejscowienie ogłoszeń na trzy dni przed i po imprezie odbywającej się na terenie obszaru objętego ochroną. Urzędnicy dopuszczą jednak możliwość stałej instalacji paneli reklamowych na wiatach przystankowych.

Kolejna strefa ograniczona jest do kilku najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta, np. Andersa, Bora-Komorowskiego, Jana Pawła II, Kamińskiego, Księcia Józefa, Lipskiej, Opolskiej, Wielickiej czy Zakopiańskiej. Przy tych szlakach nie będzie obowiązywał zakaz stawiania billboardów, ale nie mogą być ustawione częściej niż co 200 metrów.

Ostatnia strefa (lokalna) zezwala na billboardy, pylony, słupy oraz panele reklamowe. Powstaną jednak pewne ograniczenia. Billboardy nie będę mogły być montowane co 50 metrów (przy drogach wewnętrznych), 100 metrów (przy drogach zbiorczych oraz głównych) oraz co kilometr (przy drogach ekspresowych i autostradach).

Ogrodzenia

Zapisy przygotowywanej uchwały określają także wytyczne dla budowy ogrodzeń. W tym przypadku Kraków ma zostać podzielony na cztery strefy: o przeważającej funkcji terenów mieszkaniowych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych oraz zieleni.

W strefie jednorodzinnej zakazana będzie budowa ogrodzeń pełnych, które nie mogą być wyższe niż 2,2 metra. Wyjątkiem pozostaną obiekty sportowe, które dostaną prawo montażu 6-metrowych piłkochwytów.

Kolejna strefa z zabudową wielorodzinną ma być pozbawiona grodzeń. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach można stawiać półtorametrowe ogrodzenia dla przydomowych ogródków czy 1,1 metrowe dla piaskownic oraz ogródków jordanowskich.

W trzeciej strefie z przewagą terenów o charakterze usługowym stawianie pełnych ogrodzeń będzie niedozwolone. Grodzenia wykonane np. z drewna, metalu czy cegły od strony dostępnej publicznie obowiązkowo mają być obsadzane pnączami lub żywopłotem.

Czwarty obszar o przeważającej funkcji terenów zielonych ma być wolny od ogrodzeń. Tak naprawdę z możliwości postawienia ogrodzenia pełnego będą mogły skorzystać tylko władze ogrodu zoologicznego.

Kiedy uchwała?

Uchwałą po wakacjach mają zająć się krakowscy radni. Urzędnicy zapowiadają również etap konsultacji społecznych. Kiedy uchwała wejdzie w życie? Nikt nie chce zadeklarować konkretnego terminu.

comments powered by Disqus