Przyjechali zebrać plony – nie wiedzieli, że są obserwowani