2 mln zł na remont parkingów, ulic i chodników w pięciu dzielnicach

W tym roku po raz piąty realizowany jest program "Nowa Huta dziś!". Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej w Nowej Hucie. Za kwotę 2 mln zł zaplanowano realizację 17 zadań.
Programem objętych jest pięć nowohuckich dzielnic: Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie oraz Nowa Huta. Zarząd Dróg Miasta Krakowa umożliwił mieszkańcom zgłaszanie zadań do programu. Propozycje zadań po weryfikacji trafiły do poszczególnych rad dzielnic. To dzielnice ostatecznie wybrały zadania, które będą realizowane w ramach przyznanych środków.

W ramach projektu wydano już 8 mln zł (w latach 2017-2020) – zostało zrealizowanych 76 zadań. W pierwszej edycji (2017 r. – 19 zadań) udało się m.in.: wyremontować nawierzchnię ulicy Medweckiego, Świdnickiej, wymienić 66 opraw oświetleniowych na Plantach Mistrzejowickich. W drugiej (2018 r. – 23 zadania) m.in.: wymieniono oświetlenie na Plantach Mistrzejowickich i Bieńczyckich, nową nawierzchnię zyskały ul. Gałczyńskiego, Kniaźnina, Godebskiego, Grębałowska, Wiatraczna. W kolejnej edycji (2019 r. – 17 zadań) udało się m.in.: wyremontować chodniki na ul. Bieńczyckiej, Centralnej, Hynka, Stycznej, os. Centrum A2, os. Sportowym, os. Szklane Domy, os. Centrum A7. W zeszłym roku (2020 r. – 17 zadań) wyremontowano chodniki na ul. Śliwkowej, ul. Ciepłowniczej, Jagiełły czy Glinik. Nową nawierzchnię zyskała ul. Urbanowicza, Grzegorza z Sanoka, Powiatowa, Żaglowa czy na os. Zielonym.

Podział środków oraz planowane zadania:

Dzielnica XIV Czyżyny otrzymała kwotę 358 364 zł, środki przeznaczyła na: remont parkingu przy ul. Włodarczyka (naprzeciwko bloków Nr 7, 8 i 9); remont parkingu przy ul. Wężyka bocznej (przy blokach Nr 11 i 11a); wymiana starych lamp sodowych na miejskim parkingu (pomiędzy blokami na os. 2 Pułku Lotniczego 11, 11a, 12).

Dzielnica XV Mistrzejowice otrzymała kwotę 417 505 zł, przeznaczyła ją w całości na remont ul. Korony Polskiej wraz z chodnikiem.

Dzielnica XVI Bieńczyce otrzymała kwotę 353 008 zł zamierza wyremontować parking przy ul. Złoczewskiej (os. Wysokie 19) oraz na dokończenie remontu nawierzchni ul. Urbanowicza (do wyczerpania środków).

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie otrzymała kwotę 298 832 zł. Tegoroczne środki przeznaczyła na: remont nakładkowy ul. Petöfiego (od pętli autobusowej – 100 mb); remont chodnika przy ul. Stokowej (od nr 4 do 10); remont nakładkowy ul. Łepickiego (od nr 1 do 15) oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Jasełkowej (od nr 19 do 23).

Dzielnica XVIII Nowa Huta otrzymała kwotę 572 291 zł, w ramach środków planuje: remont pobocza przy ul. Żaglowej; remont chodników znajdujących się w podwórkach os. Szkolnego 33 (blok Nr 33 w stronę bloku Nr 36); remont chodników os. Sportowego (pomiędzy blokami Nr 19 i 20 oraz 32 i 33 wraz z dojściem do klatek); remont chodnika os. Sportowego (wzdłuż placu zabaw z tyłu bloku 31); remont chodnika os. Sportowego (pomiędzy blokami nr 7 i 8); remont chodnika os. Na Skarpie (wzdłuż bloku Nr 28) > te trzy ostatnie zadania będą realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

Realizacja zadań planowana jest do końca roku.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Czyżyny Mistrzejowice Bieńczyce Wzgórza Krzesławickie Nowa Huta