680 mln zł na inwestycje Taurona w Małopolsce. Na liście duże zadania w Krakowie

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
O 80 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku Tauron wyda w najbliższym czasie na inwestycje w województwie małopolskim.
Plan obejmie zarówno nowe projekty inwestycyjne, jak i kontynuację zadań wieloletnich, które poprawią bezpieczeństwo energetyczne regionu. Grupa zamierza wydać w 2021 roku ponad 680 milionów złotych.

Na południu Krakowa trwa budowa Trasy Łagiewnickiej – jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w Małopolsce. To również duże wyzwanie dla Taurona, który musi ułożyć linię kablową średniego napięcia (15kV) o długości jednej żyły 58,7 km i ułożyć kanalizację światłowodową o łącznej długości pojedynczej rury 18,7 km. Prace energetyczne obejmą też budowę GPZ Kurdwanów, który odciąży i będzie rezerwą dla GPZ-tu Bonarka, obecnie zapewniającego dostawy energii dla mieszkańców i firm z południowych dzielnic Krakowa.

– Zasilanie Krakowa odbywa się poprzez 24 Główne Punkty Zasilania (GPZ). Ich gęsta sieć zapewnia bezpieczeństwo energetyczne dla miasta oraz możliwość wzajemnego uzupełniania i zapewnienie zasilania rezerwowego w przypadku awarii, któregoś z nich. Dlatego wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, konieczna jest ciągła rozbudowa istniejącej infrastruktury – mówi Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja.

Spółka planuje również modernizację stacji 110/15kV Prądnik, która jest związana z poprawą stanu technicznego urządzeń i zwiększeniem bezpieczeństwa zasilania odbiorców północnego obszaru aglomeracji. Zakładany budżet projektu przekracza 35 mln złotych. Powodzeniem zakończył się budowa Głównego Punktu Zasilania AGH, zlokalizowanego w centrum miasta. Obiekt znajduje się w sąsiedztwie wielu budynków uczelni, co narzuciło rozwiązania techniczne już na etapie wykonania projektu i miało wpływ na planowanie i realizację prac prowadzonych w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo studentom.

Konieczność budowy stacji związana była bezpośrednio z zawartą umową o przyłączenie do sieci rozdzielni, będącej własnością AGH, za pomocą której już teraz są zasilane obiekty dydaktyczne i socjalne uczelni. Budowa GPZ-tu wymagała włączenia go w system elektroenergetyczny zasilający miasto poprzez budowę dwóch linii kablowych wysokiego napięcia (110 kV) oraz 14 linii kablowych średniego napięcia (15 kV). Stacja połączona jest z sąsiednimi stacjami, tj. GPZ Balicka i GPZ Salwator.