Abp Jędraszewski podczas pasterki o nauczaniu religii. Mówił o władzy w „niektórych miastach”

Abp Marek Jędraszewski podczas pasterki na Wawelu fot. Archidiecezja Krakowska

– Jeszcze większy niepokój budzą w nas usiłowania ludzi sprawujących władzę w niektórych miastach, aby doprowadzić do usunięcia ze szkół nauczania religii. Pierwszym krokiem w tym kierunku miałoby się stać zaprzestanie płacenia pensji katechetom – stwierdził abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski podczas pasterki na Wawelu mówił, że z „prawdy o pokoju, jaki przynosi nam Chrystus” wypływa wezwanie szczególnej troski o dzieci: zarówno gdy chodzi o samo ich życie, ale również w aspektach ich rozwoju duchowego i intelektualnego.

O prawie do życia od chwili poczęcia

– Gdyby św. Józef sądził, że dla „świętego spokoju” lepiej nie uciekać z Betlejem, mały Jezus zapewne zginąłby zamordowany przez siepaczy Heroda wraz z innymi świętymi betlejemskimi Młodziankami – podkreślił abp Jędraszewski.

Mówił, że podstawa św. Józefa i jego troska o powierzone niemowlę jest wezwaniem i przypomnieniem, że każde dziecko ma nie tylko prawo oczekiwać opieki swoich najbliższych. – Także, ale przede wszystkim musi mieć zagwarantowane przez państwo prawo do życia, począwszy od chwili swego poczęcia. To kwestia naszego autentycznego humanizmu, od którego niepodobna uciec, jeśli chcemy budować prawdziwie ludzkie społeczeństwo – dodał.

O pozarządowych organizacjach

Podkreślił, że w kształtowaniu polityki oświatowej państwa nie wolno kierować się obawą przed niezadowoleniem czy protestami ze strony niektórych osób. – Nie wolno w imię spokoju ustępować i w konsekwencji uniemożliwiać rodzicom dostępu do pełnej wiedzy o tym, co niektóre tzw. pozarządowe organizacje pragną głosić małym dzieciom w szkołach i przedszkolach, de facto deprawując ich czyste i niewinne serca – zaznaczył hierarcha.

– Tymczasem świętym prawem rodziców, gwarantowanym również przez konstytucję, jest ich realny wpływ na właściwe formowanie zarówno sfery intelektualnej, jak i duchowej ich dzieci – dodał.

Pierwszy krok do zaprzestanie płacenia pensji katechetom

– Jeszcze większy niepokój budzą w nas usiłowania ludzi sprawujących władzę w niektórych miastach, aby doprowadzić do usunięcia ze szkół nauczania religii. Pierwszym krokiem w tym kierunku miałoby się stać zaprzestanie płacenia pensji katechetom. Nie bierze się przy tym pod uwagę tego, że w ten sposób łamie się zarówno konkordat, jak i najbardziej oczywiste prawo do słusznej płacy za wykonywaną pracę – mówił.

– Jeszcze gorszą rzeczą jest to, że zamiast umacniać polskie dzieci i młodzież w naszej polskiej kulturowej tożsamości, która swój fundament, a zarazem trzon znajduje w chrześcijaństwie, pragnie się je wprowadzać w świat aksjologicznej próżni i nihilizmu – zaznaczył arcybiskup.