„Bądź gotów! Zanim w Krakowie zawyją syreny”

fot. TOPOL

Ponad tysiąc osób wzięło udział w pierwszej debacie „Bądź gotów! Zanim w Krakowie zawyją syreny” na temat nowego systemu obrony cywilnej miasta.

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie organizatorzy musieli zmienić salę na dwa razy większą! Mimo to siedmiuset chętnym krakowianom z listy rezerwowej nie udało się uzyskać bezpłatnego biletu. Na widowni wszystkie miejsca były zajęte, pomimo że tego wieczoru Polska grała z Austrią na Euro2024.

Kraków jako pierwsze miasto w kraju rozpoczął tak szeroką dyskusję na temat obrony cywilnej. W Auditorium Maximum UJ padły m.in. konkretne deklaracje, co do audytu miejskich schronów oraz prowadzenia praktycznych szkoleń z instrukcjami, jak się zachować w sytuacji zagrożenia.

Na zaproszenie Aleksandra Miszalskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w debacie wzięli udział znakomici eksperci:

- Jacek Bartosiak – założyciel Strategy&Future

- Marek Budzisz – analityk Strategy&Future

oraz Doradcy Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniak-Kamysza

- gen. Mieczysław Bieniek – były Zastępca Dowódcy NATO ds. Transformacji

- gen. broni Edward Gruszka – były Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych.

Zaproszeni goście byli zaskoczeni obecnością tylu osób, które zdecydowały się wziąć udział „na żywo” w debacie o obronie cywilnej w Krakowie.

Frekwencyjny sukces

– Jeszcze nigdy w Polsce nie brałem udziału w spotkaniach na tak trudne tematy z tak liczną publicznością. To robi wrażenie – komentował Jacek Bartosiak. – Frekwencja mnie nie dziwi, bo każdy zadaje sobie dziś pytania, co robić w przypadku zagrożenia. Jak się zachować, gdzie się schronić? Myślę, że na te pytania trzeba podać konkretne odpowiedzi – mówi Jakub Kosek, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

– Po tym spotkaniu w pierwszej kolejności musimy wykonać trzy rzeczy: po pierwsze przegląd wszystkich procedur, druga sprawa to przegląd infrastruktury, a trzecia to przygotowanie i dystrybucja materiałów z konkretnymi instrukcjami.

Generał Mieczysław Bieniek wspomniał o fortach dawnej Twierdzy Kraków, których mamy w Krakowie blisko czterdzieści. Wiele z nich mogłoby stać się schronami.

–  Oprócz fortów mamy także kilkadziesiąt schronów w mieście. Mamy dużo obiektów wielkopowierzchniowych z garażami. Trzeba sprawdzić, które z tych obiektów mogą wytrzymać uderzenie bomby 500-funtowej.

Szwedzkie doświadczenie

–  Bierzmy przykład od naszych sojuszników. Na przykład mieszkańcy Szwecji już od dawna są przygotowani na przetrwanie pierwszych siedmiu dni w przypadku wojny czy innych zagrożeń. U nas to wszystko jeszcze kuleje. Nie możemy liczyć na to, że rząd, samorządy, zrobią wszystko za nas. Musimy być przygotowani, a brakuje nam obecnie nawet takich podstawowych informacji jak przetrwać bez telefonów, prądu, komunikacji, sklepów. Liczymy, że przygotowana przez nas publikacja będzie uzupełniana po kolejnych spotkaniach i debatach z mieszkańcami. Jak widać po frekwencji temat debaty wzbudził ogromne zainteresowanie mieszkańców, zwłaszcza pań, które – jak wiadomo – stoją na straży ogniska domowego – powiedział Marek Budzisz,

Olbrzymią rolę kobiet w przygotowaniu obrony cywilnej kraju podkreślał również Jacek Bartosiak.  – Jest przewaga kobiet na sali dzisiaj. Zdecydowana przewaga. Myślę, że tak liczna obecność kobiet jest spowodowana tym, że w obronie cywilnej punktem ciężkości i w ogóle systemu odporności państwa, rozumianego w zakresie ochrony cywilnej, są kobiety i ich stosunek, przede wszystkim mentalny, do nas wszystkich – stwierdził ekspert.

Zdaniem osób biorących udział w debacie obrona cywilna kraju jest równie ważna jak wojskowa. Dobrze zorganizowana pełni funkcję odstraszającą. Trzeba więc działać już dziś, nim będzie za późno.

– Osobiście uważam, że nasz potencjalny przeciwnik nie zdecyduje się na atak na którykolwiek z krajów będącym w NATO, ale jako wojskowy wiem, że zawsze powinniśmy być przygotowani na najgorszy wariant – podkreślał generał Edward Gruszka.

Będą zmiany?

Zaproszeni na debatę eksperci liczą, że dużo się zmieni po uchwaleniu przez Sejm ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, nad którą pracuje obecnie nasz rząd.

– W Polsce bez działania ludzi, organizacji pozarządowych czy firm zaangażowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego budowa systemu obrony cywilnej kraju się nie powiedzie – przekonuje Marek Budzisz.

Poinformował również, że zespół Strategy&Future przygotował na naszą konferencję wersję roboczą Poradnika „Jak przetrwać w bloku w czasie kryzysu”. Myślimy o przygotowaniu kolejnych poradników dla celów szkoleniowych.

Debatę przygotowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Samorządem Miasta Krakowa, a Patronat Honorowy objął Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który przesłał list do Uczestników. „Jako Minister Obrony Narodowej swój główny wysiłek koncentruję na zapewnieniu bezpieczeństwa Polsce i Jej obywatelom. Bezpieczeństwo ma wymiar przede wszystkim militarny, ale nie tylko. (…)  Doświadczenia naszych sąsiadów zza wschodniej granicy pokazują, jak ważne jest współdziałanie wojska, instytucji cywilnych a także świadomych obywateli. Dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej współpracuje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w procesie przygotowania ustawy regulującej kwestie ochrony ludności oraz Obrony Cywilnej na wypadek wojny.

Edukacja i świadomość to fundamenty naszej gotowości na wszelkie zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu. Dlatego dziękuję Organizatorom debaty za poruszanie tak istotnych kwestii, propagowanie wiedzy i budowanie świadomości społecznej. Gotowość na sytuacje kryzysowe to nie tylko obowiązek, ale także nasza odpowiedzialność”. – odczytał Kazimierz Barczyk, moderator debaty i koordynator projektu.

- Temat jest bardzo ważny, dlatego już dziś zapraszamy mieszkańców Krakowa i Małopolski do udziału w kolejnych, już bardziej praktycznych spotkaniach w ramach realizowanego przez nas programu „Bądź gotów! Zanim w Krakowie zawyją syreny”. Bądźmy przygotowani w Krakowie! – stwierdził na koniec Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.