Bezpłatne abonamenty parkingowe dla uchodźców z akceptacją radnych. Są ograniczenia

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Radni jednogłośnie zatwierdzili wcześniejszą decyzję prezydenta, by uchodźcy z Ukrainy mieli możliwość czasowego skorzystania z bezpłatnego abonamentu parkingowego. Nie oznacza to jednak, że każdy samochód na ukraińskich numerach rejestracyjnych może parkować w centrum bez ograniczeń.

Zarządzenie prezydenta w sprawie czasowego, bezpłatnego abonamentu dla obywateli Ukrainy zostało wydane 3 marca. Reguluje ono precyzyjnie, kto i na jakich warunkach może skorzystać z takiej możliwości.

Sam fakt posiadania samochodu na ukraińskich numerach rejestracyjnych lub posiadania ukraińskiego obywatelstwa nie wystarcza, by zaparkować w strefie bez opłat.

Dokumenty i mieszkanie w strefie

Trzeba najpierw zgłosić się w biurze Strefy Płatnego Parkowania i okazać paszport potwierdzający przekroczenie granicy po 24 lutego, oryginał skierowania na pobyt wydawany przez wojewodę lub zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy od 24 lutego. Założenie jest takie, by z ulgi skorzystali uchodźcy, a nie wszyscy obywatele Ukrainy mieszkający w Krakowie. Potrzebny jest też ukraiński dowód rejestracyjny potwierdzający posiadanie pojazdu.

Po drugie, abonament jest wydawany obywatelom Ukrainy mieszkającym na terenie strefy płatnego parkowania, na podstawie własnego oświadczenia, oświadczenia osoby lub instytucji przyjmującej, meldunku lub skierowania. To oznacza również, że wydawany jest tylko dla konkretnej podstrefy. Na całym pozostałym obszarze za parkowanie należy zapłacić zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Po trzecie, takie abonamenty są wydawane na miesiąc, z możliwością przedłużenia, ale tylko do końca maja i przy zachowaniu obowiązujących wcześniej ograniczeń.

Nie będzie przedłużenia

Temat bezpłatnego parkowania był przedmiotem dyskusji zarówno podczas sesji rady miasta, jak i podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji infrastruktury. Radny Grzegorz Stawowy zwracał uwagę na dochodzące do niego głosy oburzenia ze strony mieszkańców, że w strefie parkują ukraińskie samochody klasy premium.

Urzędnicy podkreślają jednak, że zarządzenie nie będzie przedłużane, a nie ma możliwości obiektywnego sprawdzania, kto może sobie pozwolić na uiszczenie opłaty, a kto nie.

Według informacji przekazanej w środę przez dyrektora Zarządu Transportu Publicznego Łukasza Franka, do tej pory wydanych zostało 726 takich bezpłatnych abonamentów.

comments powered by Disqus