Bezpłatny abonament postojowy dla uchodźców z Ukrainy

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Prezydent wprowadził czasowy, bezpłatny abonament postojowy dla uchodźców.

Prezydent Jacek Majchrowski podpisał zarządzenie umożliwiające obywatelom Ukrainy uzyskanie czasowego, bezpłatnego abonamentu na postój w Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, Zarząd Dróg Miasta Krakowa umożliwi obywatelom Ukrainy korzystanie z bezpłatnego abonamentu.

Warunkiem otrzymania bezpłatnego abonamentu jest okazanie następujących dokumentów:

- paszportu potwierdzającego przekroczenie granicy między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską od 24 lutego 2022 r. lub oryginału skierowania na pobyt w miejscu zakwaterowania, wydanego przez Wojewodę Małopolskiego od 24 lutego lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy od 24 lutego,

- ukraińskiego dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego, potwierdzającego posiadanie takiego pojazdu.

Abonament będzie wydawany na okres jednego miesiąca z możliwością jego przedłużenia.

Dodatkowo, legitymowanie się tym abonamentem umożliwia anulowanie wystawionych opłat dodatkowych w sektorze, na który został wykupiony abonament (w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój). Obejmuje to opłaty wystawione od 24 lutego.

comments powered by Disqus