Budynek krakowskiej kurii na nowej monecie NBP

fot. mat. prasowe NBP

Od 22 września w Narodowym Banku Polskim można nabyć złote i srebrne monety kolekcjonerskie, na których znajduje się Pałac Biskupi w Krakowie.

Narodowy Bank Polski poinformował, że od 22 września będzie można kupić nowe monety kolekcjonerskie „Pałac Biskupi w Krakowie” (temat indywidualny) – złotą o nominale 100 zł i srebrną o nominale 50 zł.

Na rewersie złotej i srebrnej monety został zaprezentowany wizerunek fasady i głównego portalu siedziby biskupów krakowskich z herbem Jana Pawła II oraz jego mozaikowy portret ze słynnego okna papieskiego. Na awersie obu monet widoczny jest wizerunek Pałacu Biskupiego w Krakowie.

– Złota moneta o nominale 100 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 1200 sztuk i będzie można ją nabyć w cenie 2200 zł brutto. Nakład srebrnej monety o nominale 50 zł wyniesie do 6 tys. sztuk, a cena – 950 zł brutto. Monety będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner – informuje NBP.

„Jakby się kto pytał, Franciszkańska 3”

Przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie od schyłku XIV stulecia znajduje się pałac biskupów krakowskich, największa spośród miejskich budowli tego typu.

Przebudowywany w ciągu kolejnych wieków, w połowie XVII stulecia otrzymał modną wówczas szatę włoskiego baroku, czego świadectwem pozostaje do dziś południowa fasada, flankowana dwoma belwederami w narożach.

Z początkiem XIX wieku bp Jan Paweł Woronicz urządził w pałacu romantyczne muzeum poświęcone historii Polski, ze słynnym gabinetem historycznym z obrazami Franciszka Smuglewicza i Michała Stachowicza, wypełnione wieloma sentymentalnymi relikwiami z przeszłości ojczyzny.

Pałac spłonął w lipcu 1850 r., w czasie wielkiego pożaru Krakowa, jednak jeszcze w XIX w. został odbudowany.

1 listopada 1946 roku, w tamtejszej kaplicy biskupów krakowskich, otrzymał święcenia kapłańskie Karol Wojtyła, przyszły metropolita krakowski i papież Jan Paweł II. Przy Franciszkańskiej 3 mieszkał w latach 1964–1978.

– W czasie wszystkich pielgrzymek do Polski papież Polak zatrzymywał się w swym dawnym domu. Z okna nad głównym wejściem do pałacu wiódł wówczas niezwykły dialog z wiernymi zgromadzonymi na placu przed kościołem franciszkańskim. Po raz ostatni przemówił tam w 2002 roku. Padły wówczas słowa: „Jakby się kto pytał, Franciszkańska 3”. To wtedy tzw. okno papieskie stało się bodaj najsłynniejszym oknem chrześcijańskiego świata. Przemawiali z niego także dwaj następcy Jana Pawła II – papieże Benedykt XVI i Franciszek. W 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, 16 października 2018 r., w oknie papieskim została odsłonięta mozaika wykonana przez Magdalenę Czeską, przedstawiająca błogosławiącego wiernych papieża Polaka – napisał w folderze numizmatycznym ks. Andrzej Witko.