Dwa nazwiska w grze o fotel dyrektora Starego Teatru

Zdjęcie ilustracyjne fot. LoveKraków.pl

Do drugiego etapu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie zakwalifikowani zostali wszyscy przystępujący kandydaci.

Sceną narodową chcą pokierować: Dorota Ignatjew i Bartosz Szydłowski.

Komisja konkursowa  to dziewięć osób. Hanna Wróblewska jest jej przewodniczącą, prof. Dorota Segda – wiceprzewodnicząca. A Michał Kotański, Wojciech Majcherek i prof. Jacek Popiel reprezentują  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i organizatora instytucji. W komisji zasiadają również: Wojciech Kiwer – przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy NST, Radosław Krzyżowski – przedstawiciel Komisji Zakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy NST, Joanna Nawrocka – przedstawicielka Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów i Krzysztof Szuster – prezes ZASP.

Rozmowy z kandydatami zaplanowane zostały na piątek, 17 maja.

Dwie osoby w konkursie. Kim są?

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu podlega Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie, konkurs na nowego dyrektora sceny ogłosiło w marcu. Kandydaci mieli przedłożyć komisji koncepcję kierowania Starym Teatrem i plan artystyczny na pięć sezonów. Do konkursu stanęły dwie osoby i obie przeszły do kolejnego etapu.

Dorota Ignatjew obecnie pełni rolę dyrektorki Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi. Z kolei Bartosz Szydłowski zarządza Łaźnią Nową. Szerszej publiczności dał się poznać jako organizator festiwalu teatralnego Boska Komedia.

Nazwisko nowego dyrektora lub dyrektorki Starego Teatru, jak informuje resort kultury, poznamy do końca maja.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu podlega Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie, konkurs na nowego dyrektora sceny ogłosiło w marcu. Kandydaci mieli przedłożyć komisji koncepcję kierowania Starym Teatrem i plan artystyczny na pięć sezonów. Do konkursu stanęły dwie osoby i obie przeszły do kolejnego etapu.

Dorota Ignatjew obecnie pełni rolę dyrektorki Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi.

Z kolei Bartosz Szydłowski zarządza Łaźnią Nową. Szerszej publiczności dał się poznać jako organizator festiwalu teatralnego Boska Komedia.

Nazwisko nowego dyrektora lub dyrektorki Starego Teatru, jak informuje resort kultury, poznamy do końca maja.