Dwupoziomowy węzeł i przejście dla pieszych w Libertowie. Ruszają konsultacje online

fot. mat.prasowe GDDKiA

W poniedziałek, 14 grudnia, ruszają elektroniczne konsultacje społeczne dotyczące dwupoziomowego węzła i przejścia dla pieszych na DK7 w Libertowie.

Konsultacje potrwają do 18 grudnia.

– Będą związane z rozszerzeniem zakresu rozbudowy DK7, na odcinku od granicy Krakowa do Libertowa, budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w Libertowie. Prezentowana już wcześniej dokumentacja projektowa została uzupełniona o zamknięcie skrzyżowania DK7 z ul. Wesołą i Parkową – informuje Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Powstanie kładka dla pieszych?

Na granicy Libertowa i Gaja (w km około 676+260) projektowane jest zamknięcie skrzyżowania na prawe skręty drogi krajowej DK7 z ul. Wesołą (po północnej stronie) i z ul. Parkową (po południowej stronie) wraz z likwidacją przejścia dla pieszych.

Wariant 1 przewiduje budowę kładki dla pieszych w tym rejonie oraz zapewnienie powiązania odciętych dróg gminnych z siecią dodatkowych jezdni równoległych do drogi krajowej DK7.

W ramach tego zakresu projektowane jest przedłużenie ul. Przylesie poprzez dodatkową jezdnię wzdłuż DK7, biegnącą aż do drogi ul. Parkowej w Gaju. Dla obsługi ruchu pieszego droga dojazdowa została wyposażona w jednostronny chodnik przy krawędzi jezdni.

Na granicy Libertowa i Gaja, po zachodniej stronie Zakopianki, gdzie przewiduje się zamknięcie skrzyżowania z drogą gminną ul. Wesołą, projektowany jest układ dodatkowych jezdni obsługujących tereny przyległe do drogi krajowej DK7.

Jedna z dodatkowych jezdni jest zlokalizowana na terenie Libertowa. Rozpoczyna się w ciągu istniejącej dodatkowej jezdni równoległej do drogi krajowej i w znacznej części przebiega po śladzie ul. Wesołej, sięgając swoim zakresem do skrzyżowania z ul. Sportowców. Natomiast druga dodatkowa jezdnia zlokalizowana jest w Gaju i  rozpoczyna się na skrzyżowaniu, na wysokości zamykanego skrzyżowania drogi gminnej ul. Wesołej z drogą krajową DK7 i biegnie na południe, równolegle do drogi krajowej aż do ul. Klimkówka. Dodatkowe jezdnie wzdłuż DK7 obsługują tereny przyległe poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.

W trybie online

Z uwagi na epidemię koronawirusa, konsultacje prowadzone będą wyłącznie drogą elektroniczną. Wszystkie materiały dotyczące planowanej inwestycji będą dostępne na stronach internetowych, włącznie z ankietami dla mieszkańców oraz prezentacją multimedialną, planami sytuacyjnymi z możliwością ich pobrania.

W czwartek 17 grudnia 2020 r, w godzinach 8.00-17.00, dyżur telefoniczny pełnić będą wykonawcy

dokumentacji projektowej pod numerami telefonów:

- sekretariat  - 12 312 18 78

- pracownia drogowa - 12 312 18 76

- pracownia mostowa - 667 677 906

- pracownia ochrony środowiska – ekrany - 572 327 138

- kierownik projektu - 693 636 460

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące inwestycji można wpisać do gotowej ankiety i przesłać do  31 grudnia 2020 r.:

- pocztą tradycyjną – adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków,

- faksem – nr +48 12 312 18 70,

- pocztą elektroniczną – adres: biuro@mpmosty.pl,  z dopiskiem „Konsultacje społeczne – DK 7 gr. m. Krakowa – Libertów” – zakres dodatkowy

Następnym etapem prac dokumentacyjnych będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ), która m.in. pozwoli na określenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko. Przewidywany termin uzyskania tej decyzji to lipiec 2021 r.

comments powered by Disqus