Izolatki, trzy warianty nauki. Powrót do szkoły i nowe wytyczne MEN

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Minister edukacji Dariusz Piontkowski przekazał informacje w sprawie powrotu uczniów do nauki w szkołach. Najważniejsze z nich to trzy warianty nauczania i utworzenie w każdej szkole izolatki.

Środowa konferencja dotyczyła zasad bezpieczeństwa przed powrotem dzieci do szkół i placówek oświatowych.

– Obecna sytuacja epidemiczna pozwala na to, aby w przytłaczającej większości placówek edukacyjnych, przedszkoli, szkół, żłobków można przywrócić standardowe zajęcia, które polegają na bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniami. Większość powiatów znajduje się w standardowej sytuacji epidemicznej, która pozwala na to, by dyrektorzy przygotowali się do powrotu zajęć w tradycyjnej formie – mówił podczas konferencji minister edukacji.

Izolatki w szkołach?

Dariusz Piontkowski poinformował, że w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 r. w większości miejsc wznowione zostanie nauczanie stacjonarne. Jedynie w powiatach „czerwonych” i „żółtych” mogą obowiązywać dodatkowe obostrzenia.

W Małopolsce obecnie strefami czerwonymi są miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki, a „żółtą” – powiat oświęcimski.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje, aby w każdej ze szkół powstała izolatka, w której dziecko z objawami koronawirusa mogłoby zostać odseparowane od reszty uczniów.

Izabela Kucharska, zastępczyni głównego inspektora sanitarnego, zaleciła, by dziecko z objawami grypopodobnymi pozostało w domu i odbyło konsultację z lekarzem. Powiedziała również o procedurach w przypadku, gdy objawy wystąpią u dziecka w szkole.

– Nauczyciel powinien pamiętać o tym, aby w miarę możliwości jak najszybciej odseparować dziecko od pozostałych uczniów z klasy. Dlatego rekomendujemy, aby każda placówka miała dedykowaną izolatkę. Miejsce, w którym to dziecko będzie mogło bezpiecznie przebywać do czasu konsultacji z dyrektorem i rodzicem oraz podjęcia decyzji – powiedziała Izabela Kucharska.

Dodała, że dziecku powinno się zmierzyć temperaturę i w zależności od wyniku pomiaru (w konsultacji z rodzicami) podjąć decyzję, czy dziecko może kontynuować naukę czy rodzice powinni odebrać je ze szkoły.

Trzy warianty

Podczas środowej konferencji minister edukacji zaprezentował procedurę postępowania m.in. w przypadku pojawienia się w szkole przypadków zakażeń koronawirusem. Dariusz Piontkowski powiedział, że w takim przypadku będzie wdrażany model mieszany (model B) lub taki, w którym szkolne zajęcia będą się odbywały w pełni zdalnie (model C).

– W modelu zdalnym i mieszanym dyrektor szkoły decyzję może podjąć po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i inspektora sanitarnego – powiedział Piontkowski.

Model mieszany zostanie wdrożony, kiedy poszczególni uczniowie będą przebywać na kwarantannie i będą zdalnie kontynuowali naukę po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora sanitarnego.

Natomiast kształcenie na odległość będzie organizowane dla uczniów z chorobami przewlekłymi, którzy otrzymają zaświadczenie lekarskie, że ich choroba może być bardziej niebezpieczna w przypadku kontaktu z osobami zakażonymi.

– Uczeń, który będzie miał tego typu zalecenie, nie powinien chodzić do sklepu, wyjeżdżać na wakacje i leżeć na plaży, nie powinien być na boisku. Opinia lekarska będzie ograniczała swobodę poruszania się tego ucznia i rodzic powinien się zastanowić, czy w każdym przypadku powinien usilnie zabiegać o taką opinię – zaznaczył minister Piontkowski.

comments powered by Disqus