Jak połączyć Azory i Cichy Kącik linią tramwajową? Projektanci pokazali propozycje

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Linia tramwajowa wzdłuż ul. Piastowskiej, tunel prowadzący pod linią kolejową i rozbudowany odcinek do ul. Królowej Jadwigi, włącznie z mostem. Można już zobaczyć szczegółowe rozwiązania proponowane przez projektantów połączenia tramwajowego Cichy Kącik-Azory.

Zarząd Inwestycji Miejskich wybrał autora koncepcji nowej linii tramwajowej ponad rok temu. Zadaniem firmy Fehlings Krug Polska jest przygotowanie czterech wariantów. – Na podstawie uzyskanych opinii i warunków, a także konsultacji społecznych jeden z wariantów zostanie wybrany do dalszych prac, w tym uzyskania decyzji środowiskowej – zapowiadali urzędnicy po wyborze wykonawcy.

Teraz cztery propozycje są już gotowe i przechodzą audyt rowerowy. Dokładne mapy można znaleźć TUTAJ.

Warianty są podzielone na odcinki, odpowiadające etapom prac: pierwszy – od pętli Cichy Kącik do skrzyżowania z ul. Podchorążych, wraz z przebudową wszystkich skrzyżowań po drodze, drugi – od ul. Podchorążych do pętli Azory (w wersji, w której jest tam już doprowadzona linia tramwajowa wzdłuż ul. Opolskiej) oraz trzeci – w przeciwnym kierunku, od pętli Cichy Kącik do ul. Królowej Jadwigi, gdzie ul. Piastowska ma zostać rozbudowana, ale już bez budowy torowiska.

Wariant 1

Jezdnia ul. Piastowskiej od pętli do skrzyżowania z ul. Podchorążych ma mieć na większości odcinka 7m szerokości, z dodatkowymi pasami do prawo- i lewoskrętów oraz obustronnymi chodnikami i drogami dla rowerów po 2,5m. Pomiędzy ul. Igrców a ul. Olimpijską jezdnia miałaby cztery pasy po 3m szerokości. Na odcinku od ul. Głowackiego do Weissa planowany jest tunel tramwajowy, samochodowy i pieszo-rowerowy – część dla pieszych i rowerzystów poprowadzona byłaby po jednej stronie.

Na odcinku w stronę ul. Królowej Jadwigi jezdnia miałaby 6m szerokości, a oprócz tego chodniki i drogi dla rowerów po obydwu stronach.

Pętla Cichy Kącik zostałaby zmieniona nieznacznie, choć zyskałaby dodatkowy tor wewnątrz. Torowisko byłoby poprowadzone po zachodniej stronie ul. Piastowskiej, czyli po stronie obiektów sportowych AGH i UJ, na fragmencie również z pasem zieleni oddzielającym od drogi. Na skrzyżowaniu z ul. Podchorążych tramwaje mogłyby skręcać z ul. Piastowskiej w Podchorążych i Bronowicką oraz z Podchorążych w Głowackiego. Ze względu na ograniczenia terenowe nie powstałyby natomiast tory pomiędzy ul. Głowackiego i Bronowicką. Wzdłuż ul. Głowackiego torowisko również byłoby poprowadzone po zachodniej stronie.

Kolejne warianty w dużej części pokrywają się z pierwszym, ale ze wskazanymi poniżej najważniejszymi różnicami.

Wariant 2

W drugim wariancie projektanci przewidują od ul. Głowackiego do Weissa tunel tramwajowy i pieszo-rowerowy. Połączenie samochodowe byłoby natomiast realizowane przez ul. Czyżewskiego. Od ul. Halczyna do ul. Czyżewskiego jezdnia miałaby 6m szerokości. W tej wersji – w przeciwieństwie do pierwszej – od ul. Radzikowskiego do Jaremy chodnik i droga dla rowerów byłyby poprowadzone po obydwu stronach jezdni.

Na fragmencie ul. Głowackiego torowisko byłoby poprowadzone wspólnie z jednią i dopiero nieco dalej wróciłoby na zachodnią stronę. W tunelu, w rejonie linii kolejowej, planowane są przystanki tramwajowe.

Wariant 3

Wersja trzecia zakłada, że pod linią kolejową byłby poprowadzony tylko tunel tramwajowy. W tym przypadku na odcinku od ul. Podchorążych do ul. Czyżewskiego chodnik i droga dla rowerów znalazłyby się po jednej stronie, a wzdłuż ul. Weissa po obydwu.

W tunelu, w rejonie skrzyżowań z ul. Halczyna i Radzikowskiego, powstałyby przystanki tramwajowe.

Wariant 4

Wariant 4 w inny sposób dzieli etapy inwestycji. W pierwszej kolejności przebudowany byłby tylko odcinek od pętli Cichy Kącik do ul. Nawojki, a w drugiej kolejności – od ul. Nawojki do pętli Azory. Pod linią kolejową przebiegałaby linia tramwajowa oraz chodnik i droga dla rowerów.

Kluczowa różnica polega na tym, że obniżenie torowiska zaczynałoby się już w rejonie skrzyżowania z ul. Lea i tramwaje przejeżdżałyby bezkolizyjnie pod obecnym skrzyżowaniem z ul. Podchorążych – co w praktyce oznacza również brak relacji skrętnych z istniejącym torowiskiem. Dalej torowisko byłoby poprowadzone pod ul. Głowackiego i przebijało się – wraz z chodnikiem i drogą dla rowerów – pod linią kolejową. Pod torami kolejowymi planowane są przystanki.

Co z mostem?

Osobną kwestią są różne rozwiązania dotyczące samego mostu nad Rudawą. Tutaj również proponowane są cztery warianty. Projektanci biorą pod uwagę różne konstrukcje przeprawy – np. żelbetową lub kratownicową – a obok miałaby zostać poprowadzona osobno kładka wykonana z elementów dotychczasowego zabytkowego mostu. Przypomnijmy, że obecny most jest w złym stanie i miasto stoi przed perspektywą dużej inwestycji w tym miejscu – obecnie jedynie ograniczono ruch w tym miejscu, by zmniejszyć obciążenie dla konstrukcji.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały Krowodrza Bronowice