Jaki będzie wpływ planu ogólnego na plany miejscowe? Ważne stanowisko miasta

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W mediach społecznościowych pojawiła się informacja, jakoby przedstawiciele władz miasta twierdzili, iż wejście w życie planu ogólnego, wpłynie na już uchwalone plany miejscowe. Urzędnicy dementują tego typu wypowiedzi. Trzeba jednak wiedzieć, jaki wpływ na MPZP-y będzie miał plan ogólny.

Paulina Poniewska, aktywistka i kandydatka na radną, stwierdziła w mediach społecznościowych, iż „uchwalone plany miejscowe będą obowiązujące tylko w częściach, w których zgodne są z zapisami planu ogólnego, a do niego przenoszone są 1:1 tereny zabudowane i rezerwy pod zabudowę. W innym przypadku zależy od wniosków, które wpłynęły, od planistów. Generalnie celem planu jest zagęszczenie zabudowy, uzupełnienie luk, tak aby miasto się nie rozlewało”. Co więcej, tego typu informacje miał przekazać m.in. wiceprezydent Jerzy Muzyk na spotkaniach dotyczących planu ogólnego.

Takie sformułowanie budzi wątpliwości, choćby w kontekście odpowiedzi wiceministra rozwoju i technologii na interpelacje posłów w tej sprawie. – Przyszłe wejście w życie planu ogólnego (…) nie będzie wywoływało utraty ważności obowiązujących planów miejscowych. Stanowi o tym art. 34 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenia wprowadzanych planów ogólnych będą więc wiążące wyłącznie w odniesieniu do planów miejscowych uchwalanych po wejściu w życie planu ogólnego – stwierdził Krzysztof Kukucki.

Urząd wyjaśnia

– Należy stanowczo zdementować nieprawdziwe informacje o rzekomych wypowiedziach zastępcy prezydenta Jerzego Muzyka czy obecnych na spotkaniach urzędników na temat możliwości utraty ważności obowiązujących planów miejscowych w wyniku uchwalenia planu ogólnego – mówi Elżbieta Szczypińska dyrektor wydziału planowania przestrzennego.

Jak tłumaczy urzędniczka, podczas spotkań mieszkańcy uzyskali informacje o zakresie planu ogólnego i czynnościach proceduralnych związanych z jego sporządzeniem, w tym o trybie składania wniosków do planu.

Wiceprezydent miał natomiast wskazywać na jeden z artykułów ustawy. Mówi o on o tym, że „wyznaczając strefy planistyczne w projekcie planu ogólnego, w pierwszej kolejności uwzględnia się obszary, dla których w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określono przeznaczenie umożliwiające realizację funkcji mieszkaniowej, wskazując równocześnie na okoliczności mogące mieć wpływ na wprowadzanie wyjątków od tej zasady, jak m.in. w przypadku terenów, dla których został ustanowiony użytek ekologiczny, czy też w zakresie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi”.

– Nie są zatem prawdziwe informacje, że na spotkaniach padło stwierdzenie, iż do planu ogólnego „przenoszone są 1:1 tereny zabudowane i rezerwy pod zabudowę” – podkreśla dyrektor Szczypińska.

Wpływ planu na plany

Obecni na spotkaniach byli również zapewniani, że ustawa nie pozwala na utratę ważności planów miejscowych po wejściu w życie planu ogólnego.

– Uchwalenie planu ogólnego nie będzie miało wpływu na ustalenia obowiązujących planów miejscowych, zarówno w zakresie wyznaczonych w planach miejscowych terenów przeznaczonych pod zabudowę, terenów przeznaczonych pod zieleń, jak również wszelkich pozostałych kwestii uregulowanych w planach miejscowych, które zostały uchwalone przed wejściem w życie planu ogólnego –  stwierdza urzędniczka.

Jest jednak jedno ale. – Ustalenia planu ogólnego będą miały wpływ na zmiany planistyczne dokonywane w obszarach, w których aktualnie obowiązują plany miejscowe. Zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim jest on uchwalany – mówi Elżbietą Szczypińska.

– Jeżeli w planie ogólnym zostaną przyjęte ustalenia odmienne od obowiązujących w planach miejscowych, wówczas okoliczność taka będzie mogła stanowić w przyszłości podstawę do ewentualnej aktualizacji planów miejscowych z obowiązkowym uwzględnieniem wytycznych planu ogólnego – tłumaczy.

Natomiast Paulina Pniowska podkreśla, że wiele zależy od samych krakowian. – Jeśli chcemy uchronić tereny zielone przed zmianą ich przeznaczenia, trzeba złożyć wniosek w tej sprawie do 26 kwietnia – informuje na swoich mediach społecznościowych.