Jest prawomocny wyrok. Miasto musi zapłacić 2,7 mln złotych odszkodowania

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

3,8 mln złotych domagała się spółka od miasta za przeznaczenia działki w planie miejscowym „Młynówka Królewska – Grottgera II” pod zieleń urządzoną.

Prawo dopuszcza możliwość złożenia wniosku o odszkodowanie przez właściciela lub użytkownika wieczystego działki za poniesioną rzeczywistą szkodę. Dzieje się to najczęściej wtedy, gdy zapisy planu miejscowego dla danego obszaru wyłączają możliwość zabudowy konkretnego terenu, a wcześniej było to możliwe.

Z takiego prawa skorzystała jedna ze spółek, będąca właścicielem nieruchomości objętej planem miejscowym Młynówka Królewska – Grottgera II. Chodzi o dwie działki przy al. Kijowskiej o powierzchni blisko 20 arów. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, nieruchomości znajdują się w terenie zieleni urządzonej, o podstawowym przeznaczeniu pod parki.

– Roszczenie uzasadniane było brakiem możliwości realizacji przez właściciela zamierzenia inwestycyjnego objętego decyzją o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami parkingowymi, z układem drogowym, wjazdem i infrastrukturą techniczną – informuje Joanna Dubiel z Urzędu Miasta Krakowa.

Sprawa toczyła się kilka lat. W grudniu 2019 roku Sąd Okręgowy w Krakowie orzekł, iż miasto powinno wypłacić 3,3 mln złotych odszkodowania i dodatkowo 128 tys. złotych z tytułu kosztów procesowych. Gmina z tym wyrokiem się nie zgodziła i złożyła apelację w lutym 2020 roku.

Pod koniec stycznia tego roku zapadł prawomocny wyrok. – Częściowo uwzględniono apelację, a w pozostałym zakresie ją oddalono. Został złożony wniosek o sporządzenie jego uzasadnienia. Nie został jeszcze dołączony do akt sprawy – informuje rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie ds. cywilnych Robert Jurga. Wiadomo jednak, że kwota odszkodowania została obniżona do 2,75 mln złotych.