Kazimierz i Stradom czekają zmiany. Od dziś nowy park kulturowy na mapie Krakowa

Kazimierz fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

1 września weszła w życie uchwała dotycząca utworzenia parku kulturowego na terenie Kazimierza i Stradomia. Ochroną został objęty obszar o łącznej powierzchni przeszło 140 hektarów.

Najpierw Stare Miasto, potem Nowa Huta, teraz Kazimierz ze Stradomiem. Dziś na mapie Krakowa pojawił się kolejny park kulturowy, którego celem jest objęcie ochroną obszarów miasta szczególnie istotnych ze względów historycznych, kompozycyjnych i społecznych. To także sposób na poprawę wizerunku danego miejsca.

Uchwała w sprawie utworzenia parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem została podjęta przez radnych w kwietniu tego roku. Dziś, 1 września, weszła ona w życie. Co to oznacza w praktyce?

Zmiany na Kazimierzu i Stradomiu

Po tej dacie wszelkie nowe obiekty, takie jak tablice czy urządzenia reklamowe, które pojawią się na terenie objętym ochroną, muszą być dostosowane do przepisów uchwały. Jeśli chodzi o istniejące elementy, nowe regulacje zaczną obowiązywać po upływie dodatkowych 12 miesięcy, czyli od 1 września 2023 roku.

Kazimierz i Stradom czekają głównie zmiany wizualne i estetyczne. Elewacje obiektów nie mogą być oklejone plakatami lub nosić śladów uprzednio zainstalowanych tablic czy urządzeń reklamowych (zapis ten nie dotyczy graffiti). Lokale zaś mogą umieścić tylko jedną tablicę informacyjną (szyld), choć przewidziane są wyjątki.

Uchwała porządkuje także kwestię funkcjonowania food trucków oraz ogródków gastronomicznych.

– Wprowadzamy ograniczenia godzin ich funkcjonowania, tj. od niedzieli do czwartku w godz. 6–22, natomiast od piątku do soboty oraz w dniach poprzedzających dzień wolny od pracy w godz. 6–24 – informuje Tomasz Przybyło, kierownik Referatu ds. Parków Kulturowych.

Nowe zasady dotyczą także prowadzenia robót budowlanych oraz działalności handlowej. Zakaz dotyczy m.in. wystawiania i oferowania do sprzedaży towarów przed budynkami usytuowanymi od strony przestrzeni publicznej oraz na elewacjach tych budynków. Odstępstwem są kwiaty, owoce, warzywa i książki.

Uchwała obejmuje również przepisy dotyczące przewozu osób za pomocą tzw. meleksów (max. 40 pojazdów) czy organizacji przedsięwzięć plenerowych oraz prezentacji artystów ulicznych.

Więcej o zakazach i ograniczeniach w poniższym artykule:

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto