Kilka tysięcy dzieci z Ukrainy przyjęto do krakowskich przedszkoli i szkół

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Już ponad 3,5 tysiąca młodych Ukraińcow, którzy w ostatich dniach przybyli do Krakowa, znalazło nowe miejsca do zabawy i nauki.

– To społeczność odpowiadająca liczbie uczniów chodzących do siedmiu szkół, jeśli przyjąć, że przeciętnie w jednej placówce uczy się pół tysiąca dzieci. Miasto Kraków i jego mieszkańcy podejmują dodatkowe działania, aby uczniom z Ukrainy ułatwić edukacyjny dobry start – czytamy na stronie internetowej magistratu.  

Najwięcej nowych uczniów w szkołach podstawowych

W ostatnich 20 dniach najwięcej uchodźców z Ukrainy rozpoczęło naukę w krakowskich szkołach podstawowych – jest ich ponad 2500 (w tym aż 2401 w szkołach prowadzonych przez miasto). W wielu placówkach wciąż pozostają jednak wolne miejsca. Należy jednak liczyć się z tym, że niekoniecznie muszą one znajdować się w szkole znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania.

Do liceów, techników i szkół branżowych przyjęto 207 uczniów (171 w szkołach prowadzonych przez miejski samorząd). Opieką w przedszkolach do tej pory zostało objętych 729 dzieci (w tym 472 w samorządowych). 

Oddziały przygotowawcze i asystenci

Dyrektorzy krakowskich szkół od pierwszych dni wojny organizują oddziały przygotowawcze dla dzieci i młodzieży nieznających języka polskiego lub znających na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki. Edukacja trwa w nim do końca roku szkolnego i pozwala na poznanie języka polskiego, a następnie kontynuowanie nauki z polskojęzycznymi rówieśnikami.


– Dyrektorzy szkół chcący utworzyć tego typu oddziały już teraz korzystają z wypracowanych dobrych praktyk. Od początku roku szkolnego w Krakowie funkcjonuje bowiem sześć tego typu oddziałów. Po 24 lutego dyrektorzy 37 krakowskich jednostek wyrazili wstępne zainteresowanie utworzeniem oddziałów przygotowawczych. Tylko do tej pory wpłynęły wnioski o utworzenie 62 tego typu oddziałów w 35 szkołach. Są to zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe – informuje urząd miasta.

W samorządowych szkołach zatrudnionych jest 140 nauczcieli władających językiem ukraińskim lub rosyjskim. W 35 placówkach pracują asystenci wielokulturowi, ich liczba będzie się zwiększać.