KL Plaszow. Krzyż na H-górce trafi do renowacji

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl
Znajdujący się na terenie KL Plaszow krzyż trafi do renowacji.

Prace rozpoczną się w najbliższy poniedziałek, 21 września. Krzyż zostanie zdemontowany, a następnie zostaną przeprowadzone prace konserwacyjne postumentu, na którym stoi pomnik upamiętniający jedno z miejsc straceń.

Chodzi o tzw. „Hujową Górkę”, nazywaną również H-Górką, położoną na niewielkim wzniesieniu tzw. Górek Płaszowskich. Nazwa miejsca nawiązuje do nazwiska SS-manna Alberta Hujara, który kierował egzekucjami. Jak wspominają siostry Hela i Janka Weiss, które przeżyły obóz, wulgaryzmy były jednymi ze sposobów radzenia sobie psychicznie z obozowymi realiami.

Zgodnie z umową, prace modernizacyjno – konserwacyjne mają się zakończyć w listopadzie. Ich koszt to prawie 92 tys. zł.

Prace modernizowano-konserwacyjne są realizowane na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich. Na terenie dawnego obozu KL Plaszow ma zostać utworzone Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow.

Tragiczna historia

W 2019 roku zostały przeprowadzono roboty zabezpieczające skarpy na terenie dawnego Cmentarza Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, ponieważ zdarzały się przypadki rozkopywania grobów przez dzikie zwierzęta.

W czasie II wojny światowej na prawie 80 ha na terenie pomiędzy obecnymi ulicami Kamieńskiego, Swoszowicką i  Wielicką działał niemiecki nazistowski obóz pracy, który następnie został przekształcony w obóz koncentracyjny Plaszow. Był to jeden z trzech obozów koncentracyjnych założonych przez władze III Rzeszy na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Według szacunków, przez cały czas funkcjonowania obozu więziono w nim ponad 30 tysięcy osób, a liczba ofiar różnych narodowości, przede wszystkim Żydów, zamordowanych w obozie oceniania jest na około 5 tysięcy.

Obecnie na obszarze byłego obozu znajdują się trzy masowe mogiły, dwa cmentarze żydowskie i relikty infrastruktury obozowej.

Muzeum – Miejsca Pamięci

W lipcu 2020 ministerstwo kultury i miasto podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow. Według planów, muzeum ma rozpocząć działalność 1 stycznia 2021 roku.

Prace nad powstaniem muzeum i stałej wystawy mogą potrwać nawet 5 lat. Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow powstanie na terenach należących do miasta, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i Skarbu Państwa.

Burzliwe konsultacje

W związku z planami utworzenie na terenie dawnego KL Plaszow muzeum, miasto zorganizowało konsultacje społeczne. Tematami spotkań były m.in. organizacja ruchu turystycznego, regulaminu przyszłego muzeum czy dojazdu do muzeum. Według szacunków Muzeum Krakowa, rocznie teren dawnego obozu może odwiedzać nawet pół miliona turystów.

Od początku pomysł utworzenia muzeum na terenie dawnego obozu budził obawy mieszkańców. Z jednej strony chodzi o ograniczenie dostępu do otwartego, zielonego terenu, a z drugiej o wzmożony ruch turystyczny. Budowa kolejnych bloków, kursujące w rejonie terenu dawnego obozu autokary czy meleksy sprawiły, że okoliczni mieszkańcy już teraz mają nieraz spory problem z poruszaniem się w tym rejonie.

Grupa mieszkańców proponowała, aby na terenie dawnego obozu utworzyć Park Pamięci.

Więcej >>> Pół miliona turystów rocznie w nowym muzeum na terenie KL Plaszow?

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze
comments powered by Disqus