Konkurs na koncepcję placu Kossaka. Limit kosztów to cztery miliony

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

ZZM, we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji przebudowy placu Kossaka. Projektanci mają też uwzględnić w swoich planach przebudowę terenu wokół Kossakówki oraz Plant przy ul. Retoryka.

Ogłoszenie konkursu było zapowiadane od dłuższego czasu, w grudniu padały deklaracje, że stanie się to na początku tego roku. Termin się przesunął, ale główne założenia pozostały niezmienne.

– Plac Kossaka ma pełnić funkcję terenu zieleni stanowiącego atrakcyjną przestrzeń publiczną, zieloną enklawę na trasie wzmożonego ruchu pieszych i rowerzystów, ograniczającą efekt „miejskiej wyspy ciepła”, a jednocześnie powinien stanowić zaproszenie do skorzystania z oferty kulturalnej przyszłego muzeum w Dworku Kossakówka oraz docenienia walorów ulicy Retoryka z towarzyszącymi jej zabytkowymi kamienicami – czytamy w opisie konkursu.

Punkt łączący

Zgodnie z planem, plac ma stanowić reprezentacyjną przestrzeń publiczną, którą dziś z pewnością nie jest. Projektanci będą musieli w swoich pracach uwzględnić wiele aspektów: – W projekcie należy uchwycić genius loci przestrzeni objętych konkursem, zalecane jest nawiązanie do ich historii, w tym do faktu, że 100 lat temu w miejscu ul. Retoryka płynęła rzeka Rudawa. Istotne jest przestrzenne i funkcjonalne powiązanie wszystkich trzech miejsc objętych konkursem tj. Placu Juliusza Kossaka, terenu wokół Dworku Kossakówka oraz plant przy ul. Retoryka oraz podkreślenie relacji pomiędzy ww. przestrzeniami a Bulwarami Wiślanymi i Starym Miastem – wyliczają autorzy wytycznych.

Nie do szuflady

Konkurs ma charakter realizacyjny, co oznacza w praktyce, że zaproponowane rozwiązania mają być możliwe do wprowadzenia w życie. Autor zwycięskiej pracy, poza nagrodą pieniężną w wysokości 40 tys. zł, może liczyć na zaproszenie do negocjacji w sprawie zamówienia pełnej dokumentacji projektowej. Wytyczne konkursowe precyzują, że koszt przyszłej przebudowy realizowanej w oparciu o zwycięską koncepcję nie może przekroczyć czterech milionów złotych.

Wnioski o dopuszczenie do konkursu można składać do 15 września, a same prace do 17 listopada. Ogłoszenie wyników jest planowane najpóźniej do 26 listopada.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto
comments powered by Disqus