Kraków i Wiedeń. Współpraca dla rozwoju miast

Krakowski Holding Komunalny fot. Krzysztof Kalinowski

Wieloletnie kontakty wiedeńsko-krakowskie to wymiana doświadczeń w wielu obszarach funkcjonowania obu miast. Pod koniec czerwca w Wiedniu została podpisana nowa umowa o współpracy partnerów, a w sierpniu odbędzie się szereg spotkań przedstawicieli KHK SA z wiedeńskimi specjalistami z zakresu produkcji wodoru, odnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty rozwojowe.

– Bardzo się cieszę, że w zaktualizowanej umowie wśród pięciu nowych punktów znalazły się zagadnienia, na których obecnie szczególnie nam zależy, takie jak rozwiązania smart city czy szeroko pojęta ochrona klimatu. W kontekście podpisanej umowy wielką wagę mają też dla Krakowa umowy, jakie KHK podpisał w ubiegłym roku z wiedeńskimi spółkami komunalnymi – mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas czerwcowej wizyty w Wiedniu. Burmistrz tego miasta Michael Ludwig wtórował mu, zapewniając, że nowe podpisane porozumienie między miastami jest gwarancją pogłębienia dobrej, wieloletniej współpracy.

Kontakty międzynarodowe pomiędzy holdingami wiedeńskimi: Wien Holding i Wiener Stadtwerke a KHK SA stają się coraz bardziej intensywne. W 2020 roku, pomimo światowej pandemii udało się podpisać umowy o współpracy, które stały się pretekstem do zainicjowania kolejnych licznych kontaktów i podjęcia nowych inicjatyw.

Tematami dominującymi podczas sierpniowej wizyty prezesa KHK Tadeusza Trzmiela oraz specjalistów w dziedzinie gospodarki komunalnej będą kwestie związane z produkcją wodoru z odpadów, określenie kierunków dalszej współpracy w kontekście odnawialnych źródeł energii, a członkowie delegacji będą mieli okazję zwiedzić plac budowy stacji tankowania wodoru w Leopoldau oraz zajezdni autobusowej Wiener Linien.

Ważną kwestią jest także omówienie możliwości podjęcia współpracy z miastem Wiedeń w zakresie pozyskania środków zewnętrznych z programu Interreg Europa Środkowa na lata 2021- 2027. – Krakowski Holding Komunalny przygotował szereg pomysłów i propozycji na pozyskanie środków w wielu dziedzinach, między innymi przygotowywania i realizacji inwestycji związanych z wytwarzaniem wodoru, badaniem możliwości zmniejszenia emisyjności instalacji termicznego przekształcania odpadów, w szczególności w zakresie CO2, promocji gospodarki o obiegu zamkniętym czy też polityki niskoemisyjnej w sektorze transportowym. Do proponowanych, licznych projektów zostaną także zaproszone krakowskie uczelnie – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA.

***

Wiener Stadtwerke jest zarządczo- operacyjnym holdingiem komunalnym, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wiedeń. Holding wraz ze swoimi branżowymi spółkami zależnymi są uznanymi międzynarodowymi partnerami w wymianie informacji i doświadczeń w zakresie kompleksowej, innowacyjnej gospodarki komunalnej oraz realizowanych projektów. Z kolei Wien Holding, koncern zrzeszający 75 firm działających w sektorze kultury, nieruchomości, logistyki i mediów jest własnością Miasta Wiednia. Współpraca spółki z KHK SA zakłada kontakty z uczelniami i jednostkami badawczymi, tworzenie wspólnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, szeroko rozumianą współpracę w zakresie mediów miejskich oraz kontynuację realizacji wspólnych projektów w ramach gospodarki komunalnej.

Warto przypomnieć, że w kwietniu 2020 roku Krakowski Holding Komunalny SA został przyjęty w poczet członków Austriackiego Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Komunalnych VKÖ - jako pierwsze polskie przedsiębiorstwo komunalne.