Krakowianie protestują przeciwko rozbiórce wiaduktu nad ul. Grzegórzecką. Jest petycja

fot. ŁJ
– Krakowian bulwersuje sprawa rozbiórki wiaduktu nad ul. Grzegórzecką – niszczenia zabytku, działania ignorującego idee wypracowane w gremiach eksperckich na rzecz zachowania jak największej części wiaduktu oraz rozbiórki przed zakończeniem toczącego się w ministerstwie postępowania w sprawie czy zabytek pozostaje w rejestrze – mówi Jan Kłapa, założyciel petycji.
W środę wykonawca otrzymał zgodę nadzoru budowlanego i rozpoczął pracę robiórkowe wiaduktu nad ul. Grzegórzecką. Wywołało to sprzeciw mieszkanców w postaci petycji.

– Apelujemy do firmy PKP Polskie Linie Kolejowe o zaprzestanie rozbiórki wiaduktu nad ul. Grzegórzecką w Krakowie, który odznacza się niepodważalną wartością historyczną, naukową i estetyczną. Działania rozpoczęte 23 listopada podjęto z pełną premedytacją i świadomością, że w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wciąż toczy się postępowanie, które ma rozstrzygnąć kwestię pozostawienia wiaduktu w rejestrze zabytków. Dlatego apelujemy o powrót do konstruktywnego dialogu w celu znalezienia kompromisowego rozwiązania istniejącego w tej sprawie konfliktu kilku interesów publicznych. Niezbędna rozbudowa infrastruktury strategicznej państwa nie musi wykluczać się z koniecznością ochrony zabytków – mówi treść petycji, której autorami są Jan Kłapa i Tanita Ciesielska.

Jak mówi treść petycji, inwestor postanowił zupełnie zignorować jakiekolwiek polubowne rozwiązanie. – Rozbiórka oznacza nieodwracalne zniszczenie ponad 150-letniego wiaduktu – jak się wydawało – na trwałe wpisanego w krajobraz miasta Krakowa. Warto zaznaczyć, że okolice Hali Targowej są przedmiotem licznych ambitnych planów rewitalizacyjnych i urbanistycznych, dla których wiadukt będzie oczywistą dominantą. Szczególnie w tym kontekście jego autentyczność i ciągłość trwania są nie do przecenienia.

– Zdumiewa fakt, że wiadukt będący jeszcze do roku 2017 z powodzeniem używanym elementem infrastruktury kolejowej, raptem okazuje się strukturą kompletnie nieprzydatną do pełnienia swojej funkcji i niemożliwą do adaptacji. Pomimo narażenia na działanie czynników atmosferycznych, trudno uwierzyć, by wiadukt nagle, całkowicie i bezpowrotnie stracił swoją funkcjonalność. Niezrozumiałe jest wykluczenie proponowanego w toku rozmów z WKZ wzmocnienia istniejącego wiaduktu. Częściowe zachowanie autentycznej materii zabytkowej byłoby oczywiście lepszym wyjściem niż całkowita jej anihilacja – przedstawiają autorzy petycji.

Pełną treść petycji znajdziecie pod linkiem: https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_zaprzestania_rozbiorki_wiaduktu_nad_ul_grzegorzeck

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Stare Miasto Grzegórzki
comments powered by Disqus