Krakowska koalicja na rzecz pomocy Ukraińcom

fot. Jan Graczyński

Stowarzyszenia, fundacje i inne organizację w tym Urząd Miasta Krakowa związały Koalicje Otwarty Kraków, by pomagać przybywającym do Krakowa uchodźcom.

– Koalicja działa w Krakowie i najbliższych okolicach: zapewnia noclegi, transport i posiłki, organizuje zbiórki rzeczowe i finansowe, koordynuje pracę wolontaryjną, zapewnia pomoc psychologiczną, medyczną i prawną – informują inicjatorzy.

Koalicja jest związana z miejskim Programem Otwarty Kraków, który od pięciu lat jest platformą wspólnych działań na rzecz cudzoziemców i cudzoziemek w naszym mieście.

O możliwościach pomocy Koalicja będzie informować za pośrednictwem kanałów w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/koalicja.otwarty.krakow/

https://twitter.com/koalicjaKrakow

https://www.instagram.com/koalicja.otwarty.krakow/

i na stronie koalicjaotwartykrakow.pl

Lista organizacji:

1. Akcja Ratunkowa dla Krakowa

2. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

3. Centrum Wielokulturowe w Krakowie

4. Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka

5. Diversity Hub

6. Fundacja Instytut Polska-Ukraina

7. Fundacja Aktywna Integracja

8. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

9. Fundacja Dobra Wola

10. Fundacja Internationaler Bund Polska

11. Fundacja na rzecz Białorusinów w Krakowie VALOSHKA

12. Fundacja One World - One Heart

13. Fundacja Rozwoju Młodzieży I Przedsiębiorczości "LEVEL UP"

14. Fundacja Równość.org.pl

15. Fundacja Twoja Widzialna Ręka

16. Fundacja Widowisk Masowych

17. Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M.Reja

18. Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej U-work

19. Fundacja z rąk do rąk

20. Fundacja Zustricz

21. JCC Kraków

22. Komitet Obrony Demokracji

23. Mental Health Center i Mental Health HelpLine

24. Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie

25. Polski Czerwony Krzyż

26. Polski Zespół Humanitarny

27. Program Otwarty Kraków

28. Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców przy Centrum Wielokulturowym w Krakowie

29. Ratujmy kleszczowskie wąwozy

30. Salam Lab

31. Siostry Rzeki

32. Stowarzyszenie Akcja Europa

33. Stowarzyszenie Interkulturalni PL

34. Stowarzyszenie MISEVI Polska

35. Stowarzyszenie Mudita

36. Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków

37. Światło dla Syrii / Light for Syria

38. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

39. Urząd Miasta Krakowa