Miasto chce sprzedać działki na Zamoyskiego. Gratka dla deweloperów

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Jeśli zgodzą się radni, miasto wystawi na przetarg sześć małych działek przy ul. Zamoyskiego. Teren ten jest przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną.

W sumie działki mają 10 arów i jeśli ktoś będzie chciał je kupić, będzie musiał wyłożyć grubo ponad milion złotych. Jednak to dopiero cena wywoławcza.

Na działkach stoją budynki, które powstały na przełomie wieków. Później zostały rozbudowane dla potrzeb Straży Pożarnej Miasta Podgórza. –  W latach powojennych budynki zostały przebudowane i rozbudowane na potrzeby prowadzenia różnorakiej działalności magazynowej i produkcyjnej – opisują historię obiektów urzędnicy.

Zanim zdecydowano o wystawieniu na sprzedaż nieruchomości, miasto zasięgnęło opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie będzie zaskoczeniem informacja, że budynki nie są wpisane do rejestru zabytków, próżno ich również szukać w wojewódzkiej czy gminnej ewidencji zabytków.  – Posiadają bardzo znikome walory, były wielokrotnie modernizowane – widnieje w opinii.

Nie ma przeciwskazań do rozbiórki obiektów. Natomiast „nowe zagospodarowanie nieruchomości będzie podlegało uzgodnieniu wyłącznie pod względem formy zewnętrznej oraz zastosowanych materiałów. Zabudowa powinna nawiązywać do zabudowy oficynowej (symetryczna kompozycja elewacji, tradycyjne podziały, wielkość i kształt okien) z zachowaniem podwórka wewnętrznego.Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Podgórze