Miasto przedstawia plan remontów nawierzchni. Ma 10 milionów, potrzebuje 12 [LISTA ULIC]

fot. Krzysztof Kalinowski

Wstępny plan Zarządu Dróg Miasta Krakowa zakłada wykonanie w przyszłym roku remontów nakładkowych na osiemnastu ulicach.

Remonty nakładkowe to te, dzięki którym wymieniana jest jedynie nawierzchnia drogi, bez ingerencji w jej podbudowę. To sprawdzony już w Krakowie sposób, dający znacznie lepsze efekty niż punktowe naprawy. Taka interwencja jest możliwa jednak tylko tam, gdzie podbudowa nie jest uszkodzona. Mapę zrealizowanych w ten sposób prac można sprawdzić TUTAJ lub poniżej:

Urzędnicy zaprezentowali swoje plany radnym z komisji infrastruktury. Janina Pokrywa, zastępca dyrektora ZDMK, zastrzegła, że lista może być jeszcze modyfikowana, z kilku powodów.

Przede wszystkim, suma kwot z listy to 12 milionów złotych, podczas gdy w projekcie budżetu na remonty nakładkowe zapisano do tej pory 10 milionów. Może się więc okazać, że któreś zadanie trzeba będzie skreślić. Po drugie, teraz jest jeszcze czas na to, by radni składali swoje uwagi i propozycje. Nie jest więc też wykluczone, że poprzez poprawki do projektu budżetu kwota zostanie zwiększona, a na liście pojawią się dodatkowe ulice. Z wypowiedzi radnych wynikało, że będą próbowali takie zmiany wprowadzać.

Kryteria wyboru

Dyrektor Pokrywa tłumaczyła, że na wybór, oprócz dostępnej kwoty, wpływało kilka czynników. To m.in. stan nawierzchni, znaczenie drogi w układzie komunikacyjnym czy wnioski od radnych i mieszkańców. Zapowiedziała też, że w ciągu najbliższych lat miasto będzie musiało zwrócić szczególną uwagę na ulice, które stanowiły trasy objazdowe podczas dużych inwestycji – przebudowy ul. Igołomskiej, rozbudowy al. 29 Listopada oraz budowy Trasy Łagiewnickiej i linii tramwajowej na Górkę Narodową.

Radny Józef Jałocha zaproponował przy tym, by program nakładkowy został rozpisany nie tylko na najbliższy rok, ale na całą kadencję – by mieszkańcy uzyskali pełniejszą informację.

Dzielnica I Stare Miasto
Al. Słowackiego, od wiaduktu 29 Listopada do Kamiennej – remont nawierzchni jezdni i chodnika – 1 020 000 zł

Dzielnica III Prądnik Czerwony
Ul. Dobra od Brogi do Kanonierów – remont nawierzchni jezdni i chodników – 450 000 zł

Dzielnica V Krowodrza
Ul. Chocimska cała – remont nawierzchni jezdni i chodnika – 1 200 000 zł

Dzielnica VI Bronowice
Ul. Balicka od Brzezińskiego do granicy miasta – remont nawierzchni jezdni i chodnika – 1 500 000 zł

Dzielnica VIII Dębniki
Ul. Praska od Szwedzkiej do Zielińskiego – remont nawierzchni jezdni i krawężnika – 700 000 zł
Ul. Pułaskiego od Konfederackiej do Różanej – remont nawierzchni jezdni i fragmentów chodnika – 150 000 zł
Ul. Petrażyckiego od ul. Żyznej do bud 41 – remont nawierzchni jezdni i poboczy – 340 000 zł

Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
Ul Podmokła cała – remont nawierzchni jezdni i chodnika – 1 000 000 zł

Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim
Ul. Wielicka od Wolskiej do Wlotowej (lewy pas) – remont nawierzchni jezdni – 300 000 zł
Ul. Bieżanowska od Wielickiej do Chłopskiej – remont nawierzchni jezdni – 200 000 zł
Ul. Wallenroda od Teligi – remont nawierzchni jezdni i chodnika – 700 000 zł

Dzielnica XIII Podgórze
Ul. Konopnickiej – od ronda Matecznego do Wilgi – remont nawierzchni jezdni – 1 500 000 zł

Dzielnica XIV Czyżyny
Ul. Nastrojowa od Kwiatów Polskich do Gałczyńskiego – remont nawierzchni jezdni i chodników – 450 000 zł
Ul. Śliwkowa od al. Pokoju do al. Pokoju – remont nawierzchni jezdni – 400 000 zł

Dzielnica XVI Bieńczyce
Ul. Ptaka cała – remont nawierzchni jezdni – 250 000 zł

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie
Ul. Architektów – od Zielony Jar do Urbanistów – remont nawierzchni jezdni – 1 200 000 zł

Dzielnica XVIII Nowa Huta
Ul. Kontryma cała – remont nawierzchni jezdni – 330 000 zł
Ul. Samostrzelnika od Żaglowej do Podbipięty – remont nawierzchni jezdni – 310 000 zł