Miliardy w nieruchomościach. "Biorąc pod uwagę wycenę księgową, jesteśmy bogaci"

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W ponad 200-stronicowym raporcie o stanie mienia komunalnego znajdują się informacje na temat majątku Krakowa. Miasto posiada więc mienie o wartości przekraczającej 71 mld złotych. W przeważającej mierze są to nieruchomości.

Na początku należy wytłumaczyć, że wszystkie kwoty, jakie zostały podane, to wycena księgowa. – Ona ma to do siebie, że nie zawsze odpowiada wycenie rynkowej. Biorąc pod uwagę wycenę księgową, faktycznie jesteśmy bogaci – tłumaczy wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider.

Liczą się nawet te podwodne

Miasto jest właścicielem lub współwłaścicielem działek o łącznej powierzchni blisko 8,5 tys. hektarów. Zliczają się w to różnego rodzaju tereny. Największy procent stanowią grunty pod zabudowę i zurbanizowane (nieco ponad 35%) o wartości ok. 20 mld złotych. Tereny komunikacyjne, czyli głównie drogi i torowiska, stanowią ponad 20% gruntów należących do gminy, a ich szacunkowa wartość wynosi 17,3 mld złotych.

Wydawać by się mogło, że w tak zurbanizowanym mieście jak Kraków nie ma zbyt wiele gruntów rolnych. A te stanowią ponad 28% całości i są warte ponad 10,6 mld złotych.

Z ciekawostek można wymienić tzw. grunty pod wodami. Kraków jest właścicielem 1,2 mln mkw. zalanych, pokrytych wodą terenów. Ich wartość została określona na 910 mln złotych. Grunty leśne natomiast zostały wycenione na ponad 7 mld złotych.

W sumie wartość terenów miejskich została wyliczona na blisko 54,2 mld złotych. W porównaniu do 2019 roku wartość gruntów wzrosła o ok. 59 mln zł, co jest spowodowane komunizacją, spadkobraniem i zakupami.

Pieniądz w mieszkaniu 

Pod koniec 2020 roku miasto miało prawo do 4639 budynków i lokali. – W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości budynków i lokali o kwotę 205,8 mln zł, co było spowodowane przede wszystkim modernizacją istniejących obiektów w ramach realizowanych inwestycji, a także budową nowych obiektów klasyfikowanych w tej grupie – informują autorzy raportu.

Około 62% z całości to budynki i lokale mieszkalne. Z tego 1856 było zamieszkałych, a tysiąc mniej to pustostany. Oprócz tego miasto ma jeszcze prawa do ponad tysiąca innych lokali i części mieszkań.

I tutaj zanotowano wzrost o prawie 165 mln złotych. – W zasadniczej części wynika to z zakończenia realizacji inwestycji przez poszczególne jednostki miejskie – czytamy w raporcie. W sumie wszystkie mieszkania, lokale i budynki warte są około 4,7 mld złotych. To trochę mniej niż budżet Krakowa w 2017 roku.