Mur z ekranów przy skrzyżowaniu. Czy jest szansa na zmiany?

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Nowo ustawione ekrany akustyczne w rejonie skrzyżowania ulic Wybickiego, Bratysławskiej i Doktora Twardego wywołały w poniedziałek burzę. Urzędnicy tłumaczą się wymogami wskazanymi w decyzji środowiskowej.

Ekrany akustyczne to jeden z tych elementów inwestycji, który zawsze budzi emocje – szpeci krajobraz, utrudnia poruszanie się pieszym, wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa, a niektórych zachęca do bazgrania sprayem. Z drugiej strony ze strony części mieszkańców pojawiają się czasem wnioski, by montować ekrany, ze względu na hałas w mieszkaniach.

Wiele pytajników

W przypadku ekranów zamontowanych w ostatnim czasie tuż przy skrzyżowaniu ulic Wybickiego, Bratysławskiej i Doktora Twardego oburzenie było tym większe, że wykonawca ustawił wysoki mur z betonowych płyt, a nie z przezroczystych czy – w ostateczności – zielonych paneli. Trudno tu mówić o jakiejkolwiek estetyce, zwłaszcza z punktu widzenia pieszych poruszających się za ekranem. Co ważne, ekrany pojawiły się w miejscu, które nie zostało radykalnie rozbudowane w porównaniu ze stanem sprzed inwestycji: do skrzyżowania jest co prawda doprowadzona nowa droga, ale będzie ona drogą techniczną dla służb. Zaskoczenie więc jest tym większe. Kolejny zarzut to fakt, że cała inwestycja wiązała się z usunięciem sporej części zieleni w sąsiedztwie, co w połączeniu z betonowym ekranem daje wyraźną zmianę na minus.

W internetowych komentarzach przewijają się pytania, jak to możliwe, że w intensywnej miejskiej zabudowie, w mieście chwalącym się uchwałą krajobrazową, stawia się szpetne bariery znane z autostrad, które jeszcze prawdopodobnie pokryją się kibicowskimi bazgrołami.

W sprawę zaangażował się m.in. radny Łukasz Maślona. W piśmie skierowanym do prezydenta pyta m.in. o to, dlaczego wybrano najtańszą technologię, czy mieszkańcy mają to interpretować jako zapowiedź budowy w przyszłości połączenia drogowego z ul. Fieldorfa-Nila i czy w przypadku tej inwestycji podejmowane były starania, by liczbę ekranów zminimalizować – tak, jak udało się je zredukować w poprawionym projekcie linii tramwajowej do Mistrzejowic.

ZIM: Tak jest w pozwoleniach

Argumentacja Zarządu Inwestycji Miejskich jest taka, jak w każdej tego rodzaju dyskusji: urzędnicy podkreślają, że budowa ekranów wynika z zapisów decyzji środowiskowej i decyzji ZRID. – W trakcie postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej przygotowany został raport oceny oddziaływania na środowisko, w ramach którego przeprowadzane były analizy akustyczne. Wykazały one konieczność montażu ekranów akustycznych ze wskazaniem rodzaju, lokalizacji oraz wysokości. Dla linii KST do Górki Narodowej raport oceny oddziaływania na środowisko opracowany był dwukrotnie. Oba dokumenty wykazały, że zabezpieczenie przed hałasem w postaci ekranu musi zostać uwzględnione przy realizacji zadania – podkreśla Jan Machowski, rzecznik prasowy ZIM.

Ekrany pojawią się w różnych miejscach wzdłuż trwającej inwestycji i w zależności od lokalizacji będą mieć wysokość od 2 aż do 10,2 m. Część z nich będzie przezroczysta, część nie.

Betonowe płyty do zmiany?

W przypadku ekranów przy skrzyżowaniu z ul. Wybickiego, decyzje wskazują ekrany nieprzezroczyste o wysokości 4 m. Ze stanowiska ZIM można wyczytać, że jest jeszcze szansa na zmianę zamontowanych niedawno paneli. – ZIM wraz z Inżynierem kontraktu czekają na wyjaśnienia wykonawcy co do zgodności zastosowanego materiału z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wykonawca będzie zobowiązany do dokonania korekt oraz usunięcia wszelkich nieprawidłowości. Warto też nadmienić, że już obecnie do ZIM wpływają wnioski okolicznych mieszkańców co do zmiany wypełnień na rozwiązania przezroczyste. Każdy taki wniosek będzie przeanalizowany pod kątem możliwości jego zastosowania, mając na uwadze wskaźniki ochrony przed hałasem wskazane w analizie akustycznej – zapowiada Jan Machowski. Podkreśla, że w tym rejonie, w sąsiedztwie ekranów, nasadzona będzie roślinność, w tym szpalery drzew.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Prądnik Biały