Nie dostał pieniędzy na wymianę pieca. Złożył skargę do sądu

fot. Sebastian Dudek

W lutym 2018 roku mieszkaniec Krakowa złożył wniosek do miasta o dofinansowanie na wymianę tradycyjnego pieca na ekologiczny. Decyzja była jednak negatywna, więc wnioskodawca postanowił ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W 2018 roku urzędnicy pozytywnie rozpatrzyli 1049 wniosków na wymianę ogrzewania. W związku z tym z miasta zniknąć miało 1070 pieców i 620 kotłowni. Na ten cel wydano ponad 17,7 mln złotych.

Lista wniosków odrzuconych zamknęła się na 20 pozycjach, negatywnych na 41. Wśród nich był wniosek skarżącego.

Dlaczego miasto nie udzieliło dotacji na wymianę pieca? Nieco ponad miesiąc od złożenia wniosku na wskazany w nim adres udali się inspektorzy. Na miejscu ustalili, że są tam dwa paleniska węglowe, ale sam budynek jest w przebudowie. Brakowało dachu, okien i drzwi, fundamenty były odkopane, a strop niedokończony.

Wnioskodawca nie poddawał się i złożył skargę na działania prezydenta. Jednak to nic nie dało. Urzędnicy stali przy swoim, tłumacząc, że budynek nie posiadał komina, a obydwa piece były zardzewiałe, co, według nich, świadczy o tym, że były nieużywane.

Nie miał dowodów

Skarżący chciał jeszcze przekonać, że budynek jest zamieszkały, przedstawiając rachunki za prąd i wywóz odpadów. Miasto jednak odpowiedziało, że jest to normalne, ponieważ są prowadzone prace budowlane.

Miasto też odpowiedziało, sięgając do podstaw programu PONE, że „warunkiem udzielenia dotacji do zmiany systemu ogrzewania jest posiadanie przez wnioskodawcę na nieruchomości objętej wnioskiem czynnego paleniska węglowego, podłączonego do komina i będącego w ciągłej eksploatacji”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę mieszkańca, przyjmując argumenty Urzędu Miasta Krakowa. Jak zauważył w uzasadnieniu wyroku, „skarżący nie przedstawił istotnego dowodu wskazującego na zamieszkiwanie w budynku i eksploatację pieców w spornym okresie weryfikacji wniosku luty–maj 2018 roku”

Wyrok jest nieprawomocny.