News LoveKraków.pl

Nowa trasa w pobliżu Bagrów z problemami. Umowa rozwiązana

Zdjęcie ilustracyjne fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

ZIM rozwiązał pod koniec kwietnia umowę z firmą, która miała przygotować koncepcję Trasy Nowobagrowej. Ta sama firma przygotowuje natomiast kolejną część III obwodnicy, czyli Trasę Ciepłowniczą.

Trasy Nowobagrowa i Ciepłownicza mają wspólnie stanowić kolejne odcinki III obwodnicy. Zgodnie z planem, Trasa Nowobagrowa miałaby prowadzić od ul. Nowosądeckiej, przez tory kolejowe do ul. Mierzeja Wiślana i skrzyżowania z ulicami Lipską i Surzyckiego. Z kolei Trasa Ciepłownicza połączyłaby to skrzyżowanie z rondem Dywizjonu 308 w Czyżynach. Chodzi nie tylko o samą drogę, ale też o torowisko tramwajowe, które pozwoli przejechać z Płaszowa na ul. Nowohucką.

Ciepłownicza krok po kroku

Prace nad koncepcją Trasy Ciepłowniczej postępują. W lutym ubiegłego roku informowaliśmy o czterech wariantach przebiegu nowej trasy. Różniły się m.in. tym, czy trasa tramwajowa miałaby zostać poprowadzona wraz z głównym ciągiem, czy przez ul. Saską oraz tym, czy trasa przekraczałaby Wisłę mostem czy tunelem:

Przedstawione warianty spotkały się z wieloma uwagami i w międzyczasie były (i ciągle są) do nich wprowadzane modyfikacje. Jak dotąd, nie został jeszcze wskazany wybrany wariant inwestycji – choć bardziej prawdopodobne wydaje się poprowadzenie linii tramwajowej osobno, przez ul. Saską i Nowohucką.

Zadaniem firmy Fehlings Krug Polska jest przygotowanie całej koncepcji i uzyskanie decyzji środowiskowej. Jak dowiedzieliśmy się w Zarządzie Inwestycji Miejskich, opracowane przez projektanta warianty zostały zaopiniowane przez jednostki miejskie i komórki urzędu, a teraz trwa wprowadzanie zmian. Zostały też opracowane analizy przepustowości i warunki ruchu dla punktów węzłowych, jest też wydana pozytywna opinia po audycie rowerowym.

– Kolejnym etapem opracowania koncepcji będzie wykonanie analizy porównawczej oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych – zapowiada Jan Machowski, rzecznik prasowy ZIM. – Podczas prac nad koncepcją Trasy Ciepłowniczej na bieżąco uwzględniano nowe czynniki oraz uwagi właściwych jednostek miejskich. Projektant głównie zmieniał sposób prowadzenia ciągów pieszych oraz dróg dla rowerów. Nieznacznej zmianie uległy również układy geometryczne poszczególnych skrzyżowań dróg, jak i przebieg linii tramwajowej – wylicza.

Podkreśla przy tym, że na razie zabezpieczone są tylko środki na opracowanie koncepcji, nie ma ich natomiast na projekt ani na realizację. – Dalsze prace przygotowawcze, a także realizacja samego zadania zależy od decyzji władz miasta – stwierdza przedstawiciel jednostki.

Nowobagrowa wraca na start

Inaczej wygląda sprawa w przypadku Trasy Nowobagrowej, a więc odcinka na przedłużeniu ul. Nowosądeckiej. W tym przypadku również ZIM miał podpisaną umowę z firmą Fehling Krug Polska na przygotowanie koncepcji.

Już w listopadzie 2022 roku, kiedy radna Grażyna Fijałkowska zwracała uwagę na obawy mieszkańców Prokocimia w związku z planowanymi wyburzeniami, wiceprezydent Andrzej Kulig uspokajał, że warianty przedstawione przez projektanta nie mogą zostać zaakceptowane.

– Rozwiązania, które rzucają się w oczy jako najprostsze, są nie do przyjęcia, bo koszty społeczne, środowiskowe, kulturowe są nadmierne. Co nie zmienia faktu, że to samo rozwiązanie można zrobić rozwiązaniem tunelowym – mówił prezydent podczas sesji rady miasta. – Tego typu rozwiązanie, które nie będzie naruszało żadnej, podkreślam, żadnej substancji, zostało wskazane jako nasze zalecenie dla twórców koncepcji – zadeklarował. Podkreślał, że miasto musi mieć gotową koncepcję trasy, by w sytuacji, kiedy pojawi się szansa na zewnętrzne dofinansowanie, móc się o nie skutecznie ubiegać. – Wszystkie te koncepcje zostały przez nas zdyskwalifikowane, ale żeby je zdyskwalifikować, trzeba mieć na to twarde dane. I te dane zostały przez nas zebrane – zakończył.

Umowa rozwiązana

Teraz wiadomo już, że współpraca z projektantem została zakończona. – Z uwagi na liczne problemy z realizacją zadania – w wielu aspektach niezależne od wykonawcy i ZIM – pod koniec kwietnia zawarliśmy porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na opracowanie koncepcji – informuje Jan Machowski.

Do tego czasu wykonawca opracował m.in. wstępne warianty koncepcji oraz analizy ruchu w skali makro. Brakuje jednak jeszcze m.in. pozostałej części analiz ruchu i opracowania układu geometrycznego w taki sposób, by można było przeprowadzić audyt rowerowy. Na liście zadań do wykonania jest też przeprowadzenie konsultacji i przygotowanie dokumentów potrzebnych do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. – Opracowana do dnia podpisania porozumienia dokumentacja będzie mogła zostać wykorzystana przy ogłoszeniu nowego zamówienia na opracowanie koncepcji Trasy Nowobagrowej – zapowiada przedstawiciel jednostki, przy czym również w tym przypadku jakiekolwiek dalsze kroki będą zależeć od zapewnienia finansowania w budżecie.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bieżanów-Prokocim Podgórze Czyżyny