News LoveKraków.pl

Ostatnie prace drogowe przy Zakrzówku

W parku Zakrzówek trwają prace drogowe. W ciągu najbliższych dni ułożona zostanie nawierzchnia na alejkach od strony ul. Twardowskiego.

Według wcześniejszych planów, zmiany w rejonie Zakrzówka od strony ul. Twardowskiego miały być większe. Planowana była budowa parkingu, w miejscu dawnej pętli na końcu ulicy i na sąsiadującym z nią terenie zielonym. Po protestach mieszkańców miasto odstąpiło od tego planu i Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił wykonawcy jedynie niewielki zakres prac.

– To są prace mające na celu połączenie istniejących ciągów i wyrównanie terenu, na którym po deszczach tworzyły się kałuże. Ingerencja nie będzie duża – mówi nam Katarzyna Wątróbska z ZZM.

Prace trwają

Roboty trwają od kilku dni, na części odcinków zostały już ułożone krawężniki. Efekty widać głównie na odcinku pomiędzy ul. Twardowskiego a alejką prowadzącą po północnej stronie parku. Ekipy pojawiły się też na ul. Wyłom, prowadzącej w stronę kąpieliska. – W tym miejscu tworzyły się osuwiska i mieliśmy zgłoszenia od rowerzystów, że taki stan stwarza zagrożenie. Dlatego zabezpieczamy i wyrównujemy alejkę – tłumaczy przedstawicielka ZZM. W tym przypadku będą to więc tylko punktowe naprawy, nie ma na razie mowy o nowym asfalcie na całej ulicy Wyłom.

Układanie nawierzchni planowane jest w ciągu najbliższych dni. Termin wyznaczony wykonawcy upływa w grudniu, ale firma chce wykorzystać sprzyjającą pogodę. Trasa jest przejezdna, choć trzeba ominąć miejsce prowadzonych prac. Zamknięcia nie są przewidziane.

Nowe rondo

Rowerzyści i piesi korzystający z alejek w rejonie Zakrzówka muszą się natomiast liczyć z utrudnieniami po przeciwnej stronie parku, u zbiegu ulic Wyłom, Norymberskiej i Pychowickiej. W październiku rozpoczęła się przebudowa fragmentu ul. Pychowickiej, której częścią jest również budowa zupełnie nowego, pełnowymiarowego ronda przy Zakrzówku.

Roboty trwają, okolice skrzyżowania są zagrodzone barierkami. Przesunięta już została stojąca wcześniej tuż przy skrzyżowaniu kapliczka, wykonawca zajmuje się w pierwszej kolejności przebudową podziemnych instalacji.

Zmieniona została organizacja ruchu: pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się ulicą Norymberską, co utrudnia włączenie się do ruchu rowerzystom wyjeżdżającym z Zakrzówka. Inwestycja potrwa jeszcze wiele miesięcy, a w jej trakcie organizacja ruchu będzie się zmieniać, więc warto zwracać uwagę na oznakowanie.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Dębniki