Perspektywy dla studentów Politechniki. Krakowska uczelnia stawia na kolej

fot. KRZYSZTOF KALINOWSKI / LOVEKRAKÓW.PL

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej ma stać się nowym centrum kształcenia kadr na potrzeby rynku pracy w branży kolejowej. To efekt współpracy naukowców oraz przedsiębiorstw. Studenci będą mogli skorzystać z programów stażowych, a także możliwości nawiązania współpracy zawodowej z branżą transportu szynowego. Stypendium w wysokości tysiąca złotych otrzyma aż 26 z nich.

Inwestowanie w specjalizacje było nieopłacalne

Według Andrzeja Szaraty, dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, potrzeba nawiązania współpracy z przedsiębiorstwami i utworzenia nowego systemu nauczania wiązała się z kryzysem kierunku o specjalizacji drogi kolejowe.

– Jeszcze rok temu chęć kształcenia się i pozyskiwania doświadczenia w branży kolejowej wykazało zaledwie osiem osób, co wskazywało na bardzo wąski profil tej specjalizacji – mówi Szarata – Tym samym zdecydowaliśmy się nie otwierać kierunku dla naszych studentów, ponieważ koszt utrzymania tak kameralnej grupy przewyższał nasze możliwości finansowe. Co więcej balansowanie na pograniczu utrzymania, a zamknięcia kierunku mogło negatywnie wpłynąć na jakość kształcenia. Nic dziwnego, że wiele uczelni w kraju zrezygnowało lub ograniczyło kształcenie w tej specjalizacji.

26 stypendiów na 32 studentów

Okazuje się, że impulsem do próby reaktywowania kierunku był znaczny wzrost nakładów na koleje w ostatnich kilku latach. 60 mld złotych na modernizację i utworzenie nowej infrastruktury kolejowej, a także dynamiczny rozwój firm pozwoliło zawiązać współpracę pomiędzy Politechniką Krakowską a przedsiębiorstwami. Głównym partnerem wydziału jest PKP PLK S.A. i to właśnie ona ma wesprzeć proces edukacyjny i zapewnić wsparcie finansowe przyszłych studentów.

Studenci, którzy zdecydują się na specjalność drogi kolejowe w trybie studiów magisterskich, będą uczestniczyć w zajęciach dopasowanych do potrzeb rynku. W trakcie trzech semestrów mogą skorzystać z możliwości odbycia stażu, który włączy ich w proces budowy mostów kolejowych, nawierzchni, czy innych procesów, na które stawia dana firma. Nowością w tym roku są systemy stypendialne sfinansowane przez wydział i PKP PLK S.A. System zakłada przyznanie 26 stypendiów w wysokości tysiąca złotych, przyznawanych w czasie dwóch ostatnich semestrów nauki.

– W tym otrzymaliśmy aż trzydzieści osiem zgłoszeń, co wskazuje na wyraźny wzrost zainteresowania w przeciwieństwie do lat poprzednich – mówi Szarata i dodaje, że na specjalności drogi kolejowe uruchomiono 32-osobową grupę.

Szansa na naziemne metro w Krakowie

Włodzimierz Zembol, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie PKP PLK S.A, zaznacza, że współpraca z Politechniką wynika z ogromnych braków kadrowych.

– Nie ulega wątpliwości, że o kolejach w pewnym momencie po prostu zapomniano: borykaliśmy się z problemami inwestycyjnymi, budowlanymi, ale wszystko wskazuje na to, że ten etap mamy już za sobą – podkreśla Zembol. – W tej chwili na transport szynowy przekazywane są miliardowe kwoty, a dalsze perspektywy napawają optymizmem. Jeśli odbudujemy, zmodernizujemy i wykorzystamy ten potencjał, to będziemy cieszyć się w Krakowie naziemnym metrem.

Co więcej, według Zembola istnieje szansa na wybudowanie dwóch nowych torów do Wadowic, a także połącznie Olkusza z Krakowem i poprowadzenie szybkiej linii do Nowego Sącza. – Społeczeństwo wciąż stawia na kolej, jednak aby mogła się rozwijać potrzebujemy fachowców na każdym poziomie: technicznym średnim i wyższym. A takich osób brakuje – dodaje.

comments powered by Disqus