Plan rozbudowy ul. Bogucickiej budzi sprzeciw sąsiadów

Ul. Bogucicka fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Fragment ulicy Bogucickiej blisko granicy z Wieliczką ma zostać rozbudowany. To jednak nie podoba się części mieszkańców.

Ulica Bogucicka przebiega po obydwu stronach autostrady A4. Po jednej stronie łączy się z ulicami Bieżanowa, a z drugiej – z ul. Topolową w Wieliczce. Odcinek za autostradą częściowo ma szeroką jezdnię i chodniki po obydwu stronach, ale częściowo to tylko wąska droga, o bardzo nierównej nawierzchni, trudnej do pokonania samochodem.

Ta sytuacja ma się częściowo zmienić – brakujący fragment ma przebudować prywatny inwestor, w ramach umowy z miastem. Jednak zdaniem mieszkańców, którzy zebrali podpisy w tej sprawie, przyjęte rozwiązanie nie będzie służyło mieszkańcom Bieżanowa, ułatwi jedynie życie deweloperowi budującemu po stronie Wieliczki. Bowiem nawet po wykonaniu prac, pomiędzy nowym szerokim fragmentem a ulicą Topolową pozostanie niewielki fragment o niskim standardzie.

Nie tędy droga?

– Ta koncepcja jest zupełnie jednostronna. Nie uwzględnia intencji mieszkańców – komentuje Grzegorz Nowak, przedstawiciel mieszkańców. W jego ocenie, błędem jest zwężenie jezdni na końcowym fragmencie przed granicą miasta do jednego pasa oraz brak chodników, przy równoczesnym wykonaniu zjazdu na teren inwestycji, która będzie się już znajdowała na terenie gminy Wieliczka, ale parkingi będzie mieć jeszcze po stronie Krakowa.

Ruch się zwiększy

Obawy dotyczą tego, że w praktyce będzie to oznaczało zwiększenie ruchu na osiedlowych ulicach Krakowa – nie tylko samej Bogucickiej, ale także nieprzystosowanych do tego ulicach w Bieżanowie, takich jak Drożdżowa, Lipowskiego czy Weigla. Z drugiej strony, nie będzie impulsu do tego, by do podobnych parametrów gmina Wieliczka rozbudowała ulicę Topolową, którą mieszkańcy nowych inwestycji mogliby w łatwy sposób wyjechać na główną drogę w stronę Krakowa. Winą krakowskich urzędników miałoby być m.in. to, że nie chcą przeprowadzić badań dotyczących konsekwencji zwiększenia ruchu ulicą Bogucicką z nowych inwestycji w stronę Krakowa.

– W naszej opinii ulicę Bogucicką, żeby służyła mieszkańcom Krakowa i Wieliczki, należy przebudować w pełnej szerokości do ul. Topolowej, gdyż jest ona tej samej klasy co ulica Bogucicka. Ma 6 metrów asfaltu i zgodnie z planem miejscowym ma mieć chodniki po obydwu stronach, choć na razie nie zostały one wybudowane – przekonuje Grzegorz Nowak. Takie połączenie miałoby pozwolić np. na skierowanie tamtędy linii autobusowej, co w wersji proponowanej przez miasto nie byłoby możliwe.

Deweloperom budującym w ostatnim czasie w tym rejonie p. Grzegorz zarzuca m.in. to, że realizowali swoje inwestycje dojeżdżając ciężkim sprzętem i niszcząc drogi po stronie Krakowa, a część z nich wykonała zjazdy na teren swoich inwestycji bez dopełnienia wszystkich formalności.

Miasto: możemy dojść tylko do granicy

W odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Gibały miasto broni swojego planu, argumentując, że zgodnie z przepisami nie może wykonać połączenia w pełnej szerokości do ul. Topolowej (a więc realizując prace kilka metrów za granicą Krakowa).

– Warunkiem prawidłowego funkcjonowania opisanych wyżej połączeń jest przebudowa na terenie gminy Wieliczka odcinka ul. Bogucickiej (i ewentualnie ul. Topolowej), jednak realizacja tej inwestycji nie leży w kompetencjach Gminy Miejskiej Kraków – argumentuje prezydent Jacek Majchrowski.

Urząd nie wyklucza wykonania analiz natężenia hałasu na etapie przygotowania projektu budowlanego drogi, ale na razie nie jest prowadzone postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji.

Ta argumentacja nie przekonuje mieszkańców, którzy są zdania, że w przypadku dróg na styku gmin istnieją przepisy pozwalające na powiązanie infrastruktury również za granicą danej gminy.

Podczas ostatniej sesji plan przebudowy ul. Bogucickiej negatywnie zaopiniowała rada dzielnicy Bieżanów-Prokocim, przyjmując argumentację przeciwników proponowanego rozwiązania, że spowoduje to zwiększenie natężenia ruchu na ulicach Bieżanowa.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Bieżanów-Prokocim