Policja chwali swoją mapę. Jak z jej skutecznością?

Zmorą na ul. Długiej są kierowcy, którzy nie potrafią prawidłowo zaparkować fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

Małopolanie chętnie używają Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najczęściej do informowania o nieprawidłowym parkowaniu czy przekraczaniu dozwolonej prędkości przez kierowców.

Z danych policji wynika, że przez sześć lat funkcjonowania tego narzędzia kontaktu z służbami bezpieczeństwa wpłynęło prawie 282 tys. zgłoszeń. O czym najczęściej zawiadamiają mieszkańcy Małopolski?

Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wskazuje trzy rzecz: nieprawidłowe parkowanie (ponad 115 tys. zgłoszeń), przekraczanie prędkości (ponad 63 tys. zgłoszeń) i spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (blisko 27 tys. zgłoszeń).

O ile pierwsze dwa problemy potwierdzają się dość często (65% i 57% potwierdzalności), tak już ze złapaniem osób, które piją tam, gdzie nie powinny, jest gorzej – funkcjonariusze potwierdzili łamanie prawa w tym zakresie w blisko 38% zgłoszonych spraw.

Do maja tego roku z mapy skorzystano blisko 18 tys. razy. I znów prym wiodą nieprawidłowe parkowanie wraz ze zbyt szybką jazdą. To pierwsze jest największą bolączką w samym Krakowie, gdzie straż miejska w przeważającej mierze zajmuje się właśnie kwestiami dotyczącymi ruchu drogowego. Na 110 tys. spraw w 2020 roku ponad 75 tys. dotyczył tego obszaru. W 35 tys. przypadków zakończyło się nałożeniem mandatów.

Wracając do mapy. Na trzecim miejscu znalazła się jednak nowa kategoria – niewłaściwa infrastruktura drogowa. To nie dziwi. Zgodnie z opublikowanym w 2021 roku raportem Najwyższej Izby Kontroli nasze województwo wypada bardzo słabo pod względem jakości infrastruktury. Według danych NIK, w 2020 roku w skali kraju zanotowano w tej dziedzinie wyraźne pogorszenie. W Małopolsce aż 40,3% dróg znajdowało się w stanie niezadowalającym, podczas gdy w stanie dobrym było 42,5%, a w stanie złym – 17,1%.

Zgłaszać można o wiele więcej

– Internauta ma możliwość zgłoszenia zdarzenia, występującego w miejscu zamieszkania lub jego najbliższym otoczeniu, dotyczącego problematyki m.in. spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, aktów wandalizmu, dzikich wysypisk śmieci, kłusownictwa, znęcania się na zwierzętami czy używania środków odurzających – przypomina Sebastian Gleń.

– Samo zgłoszenie zdarzenia jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę internetową Policji dowolnej komendy wojewódzkiej miejskiej czy powiatowej, gdzie znajdziemy link do KMZB. Po jego kliknięciu zostaniemy przeniesieni do wirtualnej mapy, na której anonimowo możemy wskazać miejsce występowania oraz kategorię zjawiska, które budzi nasz niepokój – mówi policjant.

Po wypełnieniu formularza i dodaniu dodatkowych materiałów, jak zdjęcia lub krótki film, należy aktywować zgłoszenie i czekać. – Od tej pory naszym zgłoszeniem zajmie się policja, która standardowo weryfikuje zjawisko przez siedem dni. Niemniej jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony – zaznacza Gleń.

Pilne zgłoszenia na 112!

Jednocześnie policja przypomina, że pilne interwencje należy zgłaszać bez zbędnej zwłoki na numer alarmowy.