Politechnika uruchamia nowe kierunki. Wśród nowości – energetyka jądrowa

fot. Materiały prasowe

Biotechnologia przemysłowa, ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju oraz informatyka materiałowa to nowe kierunki Politechniki Krakowskiej na studiach I stopnia. Na studiach magisterskich nowością będzie energetyka jądrowa.

Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju

Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej to kierunek dla osób, które swoją karierę zawodową chcą związać z rozwijaniem nowych, przyjaznych dla środowiska technologii (ekotechnologii) i wdrażaniem ich w przemyśle i gospodarce komunalnej. Absolwenci będą przygotowani m.in. do opracowywania i stosowania technologii nisko- i bezodpadowych, wykorzystania bezemisyjnych źródeł energii, wprowadzania innowacyjnych materiałów i technologii do procesów produkcyjnych oraz wdrażania zasad gospodarki cyrkulacyjnej. Zapotrzebowanie na takich specjalistów w Polsce i na świecie będzie coraz większe.

Biotechnologia przemysłowa

– Biotechnologia przemysłowa jest interdyscyplinarną dziedziną bazującą na naukach przyrodniczych i technicznych. To intensywnie rozwijająca się i nowoczesna dziedzina przemysłu, ukierunkowana na tworzenie rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju oraz dbająca o jakość życia przyszłych pokoleń – mówi dr hab. inż. Szczepan Bednarz, prof. PK z Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh. Biotechnologia przemysłowa wykorzystuje systemy biologiczne (enzymy, drobnoustroje, grzyby, algi itd.) w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opracowane w ten sposób technologie zastępują przestarzałe już rozwiązania oparte w dużym stopniu wyłącznie na procesach chemicznych, często nieekologicznych i ekonomicznie nieopłacalnych.

Informatyka materiałowa

Informatyka materiałowa to nowy obszar badań, połączenie wiedzy o budowie materiałów z zaawansowanymi narzędziami informatycznymi do analizy danych. Jej celem jest optymalne wykorzystanie technik obliczeniowych oraz zwiększenie ich efektywności w zagadnieniach modelowania i projektowania materiałów. Tam w inżynierii materiałowej, gdzie do tej pory podstawowym narzędziem był eksperyment wykonywany w laboratorium, wkracza informatyka: symulacje, eksperyment numeryczny. – Celem tej dyscypliny jest zarówno badanie, jak i projektowanie materiałów o pożądanych właściwościach, wykorzystywanych w tak różnych dziedzinach jak elektronika, budownictwo czy medycyna. Informatyka materiałowa to modelowy przykład interdyscyplinarnej gałęzi wiedzy – łączy elementy informatyki, fizyki, chemii i materiałoznawstwa – wyjaśnia dr hab. Olga Sikora z Katedry Fizyki na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki.

Energetyka jądrowa na studiach II stopnia

Nowością w ofercie studiów magisterskich na PK w roku akademickim 2024/2025 będzie kierunek energetyka jądrowa (nabór na studia II stopnia zimą 2025 roku). To kolejny krok w rozwoju oferty PK w tym obszarze wiedzy, po tym, jak sprawdziło się uruchomienie – od tego roku akademickiego – specjalności "energetyka jądrowa" na II stopniu studiów na kierunku energetyka. – Nowa specjalność cieszyła się dużym zainteresowaniem, a to kolejny argument za tym, by rozwijać naszą ofertę, bo potrzeby rynku pracy i branży energetycznej, związane z energetyką jądrowa będą coraz większe. Budowa elektrowni atomowej to wymóg i kwestia czasu, specjaliści wykształceni na kierunku energetyka jądrowa będą mogli pracować zarówno w tym obszarze energetyki, jak w przy projektach z obszaru energetyki konwencjonalnej, ciepłownictwa czy odnawialnych źródeł energii. Będą posiadali równie bogatą wiedzę i umiejętności jak studenci kierunku energetyka rozszerzoną o kwestie bezpieczeństwa obsługi bloków jądrowych, reaktorów i promieniotwórczości – mówi dr hab. inż. Artur Cebula z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK. Kształcenie na kierunku energetyka jądrowa Politechnika Krakowska planuje prowadzić we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Okazją do poznania pełnej oferty PK na nowy rok akademicki będzie Dzień Otwarty Politechniki Krakowskiej, który odbędzie się już w najbliższy piątek 19 kwietnia w godz. 10-15 na kampusie głównym uczelni przy ul. Warszawskiej 24.