Duża inwestycja w Nowej Hucie na ostatniej prostej. To część centrum recyklingu [ZDJĘCIA]

fot. Materiały Grupa NDI

To już końcowa faza realizacji na budowie Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych w Krakowie. Rozpoczęły się rozruchy oraz próby wszystkich instalacji. Zakład będzie częścią Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych.

Budowa Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych to część powstającego Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych. Grupa NDI kończy realizację między innymi budynku hali produkcyjnej Zakładu Recyklingu Tworzyw Sztucznych, budynku hali magazynowej odpadów komunalnych, czy budynku zaplecza socjalnego. Inwestycja powstaje na terenie poprzemysłowym Nowej Huty, w rejonie ulic Igołomskiej i Cementowej.

Jak przebiegały prace?

Zadaniem wykonawcy, oprócz budowy trzech budynków głównych, była też budowa obiektów terenowych i zagospodarowanie przestrzeni, w tym realizacja układu dróg wewnętrznych. Firma wybudowała także drogę dojazdową do od ul. Igołomskiej. – Zakończyliśmy już roboty budowlano-montażowe. Jesteśmy w końcowej fazie realizacji, trwają prace rozruchowe, przechodzimy etap prób oraz testów. Gromadzimy niezbędną dokumentację odbiorową – naszym celem w najbliższym czasie jest zgłoszenie zakończenia prac do odpowiednich służb i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Inwestor planuje końcowo uruchomić technologię do końca czerwca i tym samym zakończyć projekt– mówi Maciej Stochmal, Dyrektor Projektu z Grupy NDI.

Jednym z kluczowych etapów realizacji było szybkie zakończenie prac projektowych, uzgodnienie i uzyskanie pozwolenia na budowę a później umożliwienie MPO rozpoczęcia montażu linii technologicznych w hali produkcyjnej. W ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy powstało ponad 20 tys. mkw. obiektów.

Od karczowania aż po nowe fundamenty

– W początkowej fazie musieliśmy przygotować teren budowy, między innymi wykonać wyburzenia około 10 tys m3 podziemnych konstrukcji znajdujących się na placu budowy, ponieważ pierwotnie na tym terenie znajdowało się bardzo dużo starych fundamentów. Następnie przeszliśmy do wymiany i wzmocnienia gruntu pod nowe fundamenty, instalacje podziemne oraz drogi wewnętrzne. W kolejnym etapie zaczęły się roboty budowlane, czyli stawianie poszczególnych elementów konstrukcyjnych – wylicza Rafał Mielnicki, kierownik budowy z Grupy NDI.

Jak przekazuje wykonawca, dużym wyzwaniem dla ekipy był krótki termin realizacji, a dodatkowo wprowadzanie wielu niezbędnych modyfikacji i zmian w projekcie.

– Aby zakończyć prace zgodnie z umową, zdecydowaliśmy się na dużą ilość elementów prefabrykowanych. Sporym przedsięwzięciem było więc postawienie słupów, które osiągnęły prawie 21 metrów wysokości. Konstrukcje stalowe też były znacznych rozmiarów. Dokonaliśmy zmian w budowie ścian zewnętrznych. Zrezygnowaliśmy ze ścian murowanych w sposób tradycyjny i postawiliśmy na montaż elementów prefabrykowanych. Właśnie tego typu działania dały nam możliwość znacznego przyśpieszenia robót, które ostatecznie zostały zakończone zgodnie z terminem. Testy, próby, w tym próby instalacji przeciwpożarowej trwają do tej pory. Obiekty są jednak gotowe pod względem technologicznym – mówi Rafał Mielnicki.

Kilka etapów

– Kraków od lat systematycznie wprowadza kolejne elementy Gospodarki Obiegu Zamkniętego, tworząc szczelny i skuteczny system zarządzania energią i surowcami, w tym odpadami. Od 2013 r. w mieście funkcjonuje Zintegrowany System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zarządzany przez spółkę gminną – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Jest on ukierunkowany na przetwarzanie odpadów komunalnych we własnych i gminnych instalacjach. Jest to jedna z przyczyn, dla których Kraków ma jeden z najwyższych poziomów recyklingu wśród dużych miast w Polsce – podkreśla Henryk Kultys, prezes MPO Kraków.

Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie jest przedsięwzięciem składającym się z kilku etapów. MPO planuje wybudowanie:

  • zakładu recyklingu tworzyw sztucznych
  • zakładu odzysku odpadów komunalnych
  • zakładu odzysku odpadów wielkogabarytowych
  • punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych dowożonych przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta
  • hali magazynowej odpadów komunalnych przeznaczonej dla odpadów podawanych przetwarzaniu, odpadów wytwarzanych i produktów uzyskiwanych w procesie recyklingu, wraz z założeniem instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków.

Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie zlokalizowane jest na działce o powierzchni prawie 7 hektarów wewnątrz kombinatu Huty ArcelorMittal Poland.

Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta