Powietrze nie rozpieszcza. Jest ostrzeżenie

Styczeń 2017 rok fot. Sebastian Dudek

Urząd marszałkowski wydał ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w Krakowie ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń i niekorzystne warunki meteorologiczne.

Z porannego raportu przesyłanego przez krakowski magistrat wynika, że poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00 (8.00 dla stacji przy al. Krasińskiego), zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 133 ʮg/m3. Dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3.

Najgorsze wyniki zanotowały stacje przemysłowe w Nowej Hucie: 165 ʮg/m3 i 162 ʮg/m3 stacja na os. Wadów. Nieco lepiej jest na os. Piastów – 147 ʮg/m3. Stacja na al. Krasińsiego zanotowała 119 ʮg/m3.

Zalecenia zdrowotne na dziś:

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła

- ogranicz wietrzenie pomieszczeń

- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk

- śledź na bieżąco jakość powietrza